Content area

|

»Forfatteren demonstrerer solid klinisk erfaring i sin beskrivelse af piger og kvinder med ADHD«

Bogen er solidt lægevidenskabeligt funderet, hvilket også gør den læseværdig for læger, skriver anmelder Jesper Karle.
Cover: Pressto
Forfatter(e)
Jesper Karle, speciallæge i psykiatri dr.med. Interessekonflikter: medindehaver af en privat virksomhed der bl.a. udreder og behandler personer med ADHD.

I manges øjne er ADHD en uhåndgribelig størrelse. Og særligt ADHD hos piger og kvinder er et sparsomt beskrevet område, bl.a. fordi den typiske beskrivelse af ADHD kan være lettest at forbinde med drenges og mænds adfærd.

Den svenske psykiater Lotta Borg Skoglund har skrevet en glimrende bog om ADHD. Der er tale om formidling til en bred gruppe på et højt fagligt niveau. Det er imponerende, som Lotta Borg Skoglund formår at skrive, så bogen er anvendelig og interessant for alle. Bogen kommer godt omkring emnet og dækker neurobiologi, hormonelle forhold, livsforløb, komorbiditet, aspekter af livet med ADHD for personen selv og omgivelserne samt behandling. Symptombilledet og dets mange facetter er forbilledligt og nuanceret beskrevet, vekslende mellem teori og realistiske, til tider gribende cases. Bogen rummer en god beskrivelse af de faktorer, der kan føre til underdiagnostik og -behandling af især piger og kvinder. Den udfordrer stereotype opfattelser af ADHD for bl.a. at opnå større opmærksomhed på tilstanden hos piger og kvinder.

Som voksenpsykiatere tilhører endnu mange af os en tid, hvor der ikke blev undervist i ADHD på speciallægeuddannelsen, og ADHD hører traditionelt ikke til målgruppen for det psykiatriske behandlingssystem. Men personerne med ADHD er der. Som forfatteren beskriver det, er piger og kvinder med ADHD ofte »usynlige«; de lever med deres problem i det skjulte. Der går oftest mange år, før diagnosen stilles. De har da kompleks komorbiditet og et stærkt nedsat funktionsniveau. Og derfor ses kvinder med subtile ADHD-symptomer i sundhedsvæsenet under dække af fysiske og andre psykiske symptombilleder. Bogen påpeger alvoren i ADHD og betydningen af en rettidig – tidlig – og adækvat helhedsorienteret indsats.

Bogen kan læses fra start til slut, og de enkelte kapitler kan også læses selvstændigt. Man bærer derfor over med, at der er en del gentagelser. Man tilgiver desuden forfatterens meget hyppige og til tider pudsige brug af ordet diagnose. Der er en omfattende litteraturliste.

Bogen er solidt lægevidenskabeligt funderet, hvilket også gør den læseværdig for læger. Forfatteren demonstrerer solid klinisk erfaring i sin beskrivelse af piger og kvinder med ADHD. Bogen er relevant for forståelse af ADHD hos begge køn og bør derfor ikke opfattes som et værk, der alene læses af kvinder om kvinder.

Fakta

Forfatter: Lotta Borg Skoglund

Forlag: Pressto

Udgivet: 24. marts 2021

Sider: 286

Vejl. pris: 229,95 kr.

Vurdering: 5 ud af 5 stjerner

LÆS OGSÅ

Folket i træerne

Litteratur & läkekonst

»Forfatteren beskriver på imponerende vis, hvordan helbredsangst ser ud fra den helbredsangste selv«

»Vi er mange, der har svedt der uden rigtigt at bemærke det smukke rum«

Blad nummer: 

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer