Skip to main content

Influenzavacciner bliver forbeholdt særlige grupper i de første uger

Formanden for DSAM, Anders Beich, er tilfreds med, at influenzavacciner nu skal reserveres til særlige grupper som ældre og kronikere, før de frigives til den øvrige befolkning. Men han mener, at de ældste patienter over 85 år og børnene på 2-6 år skal vaccineres ved egen læge og ikke af andre aktører.
Børn på 2-6 år er i dette års udkast til bekendtgørelse for første gang en del af tilbuddet om gratis influenzavaccination. DSAM og PLO mener, at børn og ældre over 85 år bør vaccineres ved egen læge og ikke hos andre aktører. Børn får dog nasal influenzavaccine. Foto: Colourbox
Børn på 2-6 år er i dette års udkast til bekendtgørelse for første gang en del af tilbuddet om gratis influenzavaccination. DSAM og PLO mener, at børn og ældre over 85 år bør vaccineres ved egen læge og ikke hos andre aktører. Børn får dog nasal influenzavaccine. Foto: Colourbox

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

14. sep. 2021
7 min.

Artiklen er 17/9 blevet opdateret med kommentar fra Sundhedsministeriet samt ny dato. 

For at imødegå den mangelsituation, som opstod sidste år, vil det i de første uger af oktober kun være muligt for særlige grupper at blive vaccineret mod influenza. Det gælder bl.a. ældre over 65 år, særlige risikogrupper og sundhedspersonale.

Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut (SSI) henstiller til, at influenzavaccinationer i de første uger af vaccinationssæsonen kun anvendes til grupper, der er omfattet af bekendtgørelsen om gratis influenzavaccination. Et udkast til bekendtgørelse har været i høring med høringsfrist 10. september, men den endelige bekendtgørelse foreligger endnu ikke. Først efter 22. oktober bør andre grupper blive vaccineret, lyder henstillingen fra SSI.

Sundhedsministeriet begrunder beslutningen således i en mail til Ugeskrift for Læger:

»Indtil 22. oktober 2021 henstiller Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut til, at influenzavacciner bestilt fra Statens Serum Institut udelukkende anvendes til vaccination under bekendtgørelsen. Dette er for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal vacciner til vaccination af risikogrupper, som er mest udsat ved smitte med influenza. Henstillingen sker blandt andet på baggrund af erfaringer med influenzavaccination sidste år, hvor der også var privat efterspørgsel efter vaccination udenfor risikogrupperne.  Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen har i foråret været i dialog med de største aktører på vaccinationsområdet, som alle bakkede op om denne udrulningsmodel. Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper har netop været i høring og er ved at blive revideret«.

I år har SSI bestilt 2,6 millioner vacciner mod 1,6 millioner sidste år og blot en million tidligere år. Interessen for at blive vaccineret mod influenza er nemlig stigende, og sidste år i coronavinteren var den så stor, at flere lægepraksis på et tidspunkt løb tør for vacciner og ikke havde mulighed for at købe flere fra SSI, selvom der fortsat var ældre patienter og patienter med kroniske sygdomme, som ikke havde fået deres sædvanlige vaccination. Sundhedsstyrelsen greb ind med en henstilling om, at det i første omgang kun var risikogrupperne, der kunne blive vaccineret, og SSI oprettede et nødlager for at sikre vaccinedoser nok til risikogrupperne. Flere sundhedsordførere kritiserede dengang forløbet og efterlyste bedre styring.

For få og for mange vacciner

Formanden for DSAM, Anders Beich, er glad for, at det nu på forhånd står klart, at vaccinerne i den første periode er til de patienter, som er omfattet af bekendtgørelsen om gratis influenzavaccination. Ud over de gængse influenzavacciner tilbydes bl.a. en højdosisvaccine til personer over 85 år samt – i år – en nasal influenzavaccine til børn på 2-6 år.

»Det giver god mening. Vi skal først og fremmest vaccinere dem, der kan få størst gavn af det. Sidste år var det ekstremt og gik helt i skuddermudder – vi manglede nogle typer influenzavacciner, mens der var andre, vi havde for mange af og brændte inde med. Det er vacciner, vi indkøber i dyre domme, så det er ikke noget, der fremmer lægernes lyst til at deltage i vaccinationerne, når der samtidig er en horde af store aktører, som har helt andre muligheder. Jeg synes, det er ærgerligt, at almen praksis ikke er blevet bedre involveret i planlægningen«, siger Anders Beich.

DSAM skriver i deres høringssvar om sidste års forløb med ubrugte vacciner i almen praksis:

»Vi forudser derfor, at mange almen praksis vil være tilbageholdende med at bestille begge vacciner og tilstrækkeligt antal vacciner hjem i år. Dette kan give øget ulighed i sundhed, hvis de patienter, der har sværere ved at navigere i sundhedsvæsenet, ender med ikke at blive vaccineret pga. vaccinemangel i praksis, som vi oplevede sidste år«.

Gamle og børn hos egen læge

Anders Beich mener, at de over 85-årige patienter med kroniske sygdomme og børn på 2-6 år, som for første gang er omfattet af udkastet til bekendtgørelsen, bør vaccineres ved egen læge og ikke andre steder. Af høringssvaret fra DSAM fremgår det, at DSAM er bekendt med, at flere over 85-årige patienter sidste år fik tilbudt den gængse firvalente vaccine af andre aktører uden for almen praksis, selvom de ældre patienter retteligt skulle have haft den trivalente højdosisinfluenzavaccine.

»De gamle, som typisk har flere kroniske sygdomme, bør altså vaccineres af egen læge, og det bør børnene også, hvis man vil til at vaccinere dem. Det skal foregå et sted, hvor de er vant til at komme, og hvor de kender dem, der vaccinerer. Det vil fremme patientsikkerheden, for det er åbenbart vanskeligt for nogle aktører at holde rede på, hvem der skal have hvilke vacciner«, siger Anders Beich og uddyber:

»Vi taler meget om, at vi skal have fælles beslutningstagen i sundhedsvæsenet, hvor patientens personlige værdier og præferencer skal vægte mere. Men det er altså vanskeligt, hvis der står en ældre patient i et baglokale på et apotek med en person, vedkommende aldrig har mødt før. Det er noget rod, at den ældste og mest skrøbelige del af befolkningen skal udsættes for så mange forskellige aktører. I almen praksis kender vi patienterne, og vi vil have en pædagogisk mulighed for at tale med patienterne om fordelene ved at lade sig vaccinere, ligesom vi har også hånd i hanke med, at det er de rigtige vacciner«.

PLO’s formand, Jørgen Skadborg, har tidligere udtalt, at PLO mener, at myndighederne bør sikre og reservere en leverance til de praktiserende læger, så patienter i særlig risiko kan sikres vaccination i hvert fald i de første uger af vaccinationsperioden. PLO er i dialog med sundhedsmyndighederne om dette års influenzavaccination af bl.a. de 2-6-årige, og organisationen mener ligeledes, at de ældste patienter og de små børn bør vaccineres ved egen læge.

Jørgen Skadborg vil ikke udtale sig, før den endelige betænkning foreligger.

SSI åbnede for bestilling af dette års influenzavacciner 10. september.

De er omfattet

Personer, der er omfattet af høringsudkastet til bekendtgørelse om gratis influenzavaccination af visse persongrupper:

  • Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge, herunder bl.a. personer med kroniske lungesygdomme, personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget er isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk) og personer med diabetes.
  • Personer med svær overvægt (vejledende BMI >35 kg/m2) efter en lægelig vurdering
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Gravide i andet og tredje trimester
  • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt efter en lægelig vurdering
  • Børn på 2-6 år
  • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

Faktaboks

Influenzavaccination