Skip to main content

»Jeg ville gerne have mere faglig ballast«

Hasse Kristensen er som den første praktiserende læge i gang med masteruddannelsen i sexologi og håber, at han får mulighed for at give sin viden videre til kolleger.
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk / Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

4. jun. 2019
3 min.

Praktiserende læge Hasse Kristensen er som den første praktiserende læge i gang med masteruddannelsen i sexologi for sundhedsprofessionelle på Klinisk Institut på Aalborg Universitet. For ham er der flere grunde til, at han har valgt at tage den toårige uddannelse:

»Jeg besøgte på et tidspunkt Sexologisk Center i Aalborg med min efteruddannelsesgruppe, og jeg tænkte, at det her er jo sindssygt spændende. Jeg har været praktiserende læge i Aalborg i mere end 20 år, og jeg har mange patienter, der er udfordret på det seksuelle område på grund af kronisk sygdom og den behandling, de får. Dem vil jeg gerne have større mulighed for at hjælpe«, siger Hasse Kristensen.

Jeg har været praktiserende læge i Aalborg i mere end 20 år, og jeg har mange patienter, der er udfordret på det seksuelle område på grund af kronisk sygdom og den behandling, de får. Hasse Kristensen

Han ved udmærket, at seksualitet er noget af et tabu i sundhedssystemet, og han har også et bud på, hvorfor det er sådan:

»Jeg tror, at det ikke mindst er en følelse af ikke at være klædt fagligt godt nok på, der afholder mange læger fra at tage emnet op med deres patienter. Blufærdighed spiller måske også en rolle for nogle, men jeg tror først og fremmest, mange føler, at de mangler noget konkret viden. Sådan havde jeg det også selv. Jeg talte nok om seksualitet med mine patienter, men jeg følge samtidig ikke, at jeg havde den tilstrækkelige faglige ballast«, siger Hasse Kristensen.

Hans oplevelse er, at viljen blandt kollegerne er der, og at de fleste udmærket er klar over, hvor vigtigt det er at tale om seksualitet med patienterne. De vil blot gerne vil være bedre rustet til det.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er både et ønske og et behov for viden hos mange læger, der gerne vil gøre mere for deres patienter på det vigtige område«, siger den praktiserende læge. Fremover vil han gerne kunne fungere som en form for ambassadør, for at være med til at få gjort noget ved det tabu, som seksualiteten er i sundhedssystemet.

»Jeg har jo erfaringer fra mine mange år som praktiserende læge, og sammen med masteruddannelsen føler jeg, at jeg bliver klædt godt på til at have det brede perspektiv med i såvel rådgivning af patienter som i videreformidling af viden«, siger Hasse Kristensen.

Læs også:

Når læger rammes af akut blufærdighed

»Lægerne er jo ekstremt interesserede ...«

Læger er tilbageholdende med at tale om seksualitet med patienterne

Fakta

Masteruddannelsen i sexologi