Skip to main content

»Lægerne er jo ekstremt interesserede ...«

Ledende overlæge ved Sexologisk Center, Aalborg Universitets­hospital, Astrid Ditte Højgaard oplever en stigende interesse fra læger, der gerne vil kunne hjælpe patienter med seksuelle problemer. Hun mener, at tabuet smuldrer.
Astrid Ditte Højgaard, Ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital, Sexologisk Klinik. Foto: Lars Horn
Astrid Ditte Højgaard, Ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital, Sexologisk Klinik. Foto: Lars Horn

Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

4. jun. 2019
3 min.

Det sker ofte: En læge ringer til Astrid Ditte Højgaard og skal lige have lidt sparring. En patient har et problem på det seksuelle felt på grund af sygdom og behandling, og lægen vil gerne hjælpe, men har brug for et godt råd.

»Det er telefonsamtaler, jeg holder meget af, og de er udtryk for, at lægerne gerne vil tage seksualiteten op med deres patienter. Så jeg er ikke helt enig med dem, der mener, at seksualitet fortsat er et tabu i sundhedssystemet. Hvis det er tilfældet, er det i hvert fald et tabu, der er godt i gang med at smuldre«, siger Astrid Ditte Højgaard.

Hun er speciallæge i gynækologi og obstetrik og er Fellow of the European Committee on Sexual Medicine, der er en UEMS-akkrediteret autorisation i seksualmedicin. Hun var i 2012 med til at etablere Sexologisk Center ved Aalborg Universitetshospital, hvor hun er ledende overlæge, og hun har taget initiativ til masteruddannelsen i sexologi ved Aalborg Universitet. Astrid Ditte Højgaard er blandt andet kendt fra DR’s »Sex på recept«, der har fået seere fra hele landet til at henvende sig for at få hjælp på Sexologisk Center i Aalborg.

»Ja, og jeg har fået meldinger om, at programmet har medvirket til at få patienter til selv at tage deres seksualitet op med deres læge. Det er jo glædeligt«, siger Astrid Ditte Højgaard.

Hun har oplevet udviklingen siden centrets oprettelse for seks år siden, og hun har oplevet den som positiv.

»Dengang var vi mig, en psykolog og en sekretær. Nu er vi 13, og vi får flere og flere henvisninger fra praksis og fra de forskellige afdelinger på sygehuset, selv om det selvfølgelig stadig kan blive bedre. Det er rigtigt, at vi kunne hjælpe flere, men faktisk vil vi jo i mange tilfælde helst slet ikke, at patienterne kommer til os i Sexologisk Center. Det skal forstås på den måde, at det er bedst, hvis lægerne selv kan klare det uden at henvise til os, der hvor det er muligt. Det tror jeg også sker i vidt omfang, men det er jo ikke noget, vi har tal for«, siger Astrid Ditte Højgaard.

Trods sin optimisme mener hun stadig, at der er et stykke vej at gå.

»Der kan stadig mangle viden, og således er ikke alle læger opmærksomme på, at gigtpatienter kan have udfordringer, de kan hjælpes med, når det gælder seksualiteten, for nu at tage et eksempel. Men jeg ser mange tegn på, at det går den rigtige vej, og generelt synes jeg, at mange læger er ekstremt interesserede i emnet. Det gælder både sygehuslæger og praktiserende læger, og jeg bliver ofte inviteret ud for at tale i tolvmandsforeninger og andre sammenhænge«, siger den ledende overlæge.

I de seneste omkring ti år har der i Specialeuddannelsen i Almen medicin været et obligatorisk kursus i sexologi for læger i Region Midtjylland og Region Nordjylland med fokus på udredning og behandling af seksuelle dysfunktioner.

Læs også:

Når læger rammes af akut blufærdighed

»Jeg ville gerne have mere faglig ballast«

Læger er tilbageholdende med at tale om seksualitet med patienterne