Skip to main content

Kort & godt om spiseforstyrrelser

Det er lykkedes i imponerende grad at få de væsentlige dele af spiseforstyrrelsernes karakteristika beskrevet i »Kort og godt om spiseforstyrrelser«, skriver anmelder og speciallæge i psykiatri Kristian Rokkedal.
Cover: Dansk Psykologisk Forlag
Cover: Dansk Psykologisk Forlag

Kristian Rokkedal, speciallæge i psykiatri

17. aug. 2020
4 min.

Det var en fornøjelse at tage »Kort og godt om spiseforstyrrelser« i hånden og læse de 116 velskrevne sider. Bogen henvender sig til fagfolk, patienter og pårørende. Det kan godt være, at ikkefagfolk vil gå i stå undervejs, men de vil utvivlsom have fået vakt så megen nysgerrighed, at de vil vende tilbage og læses videre, når modet er genvundet.

Det er et ambitiøst projekt at ville lave en lille bog om spiseforstyrrelser. Der er tale om komplicerede problemstillinger såvel udviklings- som behandlingsmæssigt. Der er givetvis et behov for kort og godt at få beskrevet de vigtigste dele af spiseforstyrrelser i takt med, at det bliver mere almindeligt at vedstå sig lidelserne, og flere søger behandling.

I »Kort og godt om spiseforstyrrelser« er der valgt en gennemgående lidende person, Katrine. Denne fiktive case bruges gennem hele bogen for at levendegøre beskrivelser af spiseforstyrrelser og behandling. Det gør bogen lettere at læse, når teori og praksis illustreres med Katrines historie.

Bogen indeholder seks kapitler, hvoraf kapitel 1: Hvad er en spiseforstyrrelse og kapitel 4: Behandling klart er bogens bedste dele. De to kapitler udgør tilsammen godt halvdelen af bogen. Specielt kan anbefales den del af behandlingskapitlet, som omtaler centrale elementer i behandlingen. Her beskrives den tidlige indsats, gruppeterapi, vejning, rammer og regler, kostdagbog, mekanisk spisning, spisestøtte, kropsterapi og indlæggelse. Det træder her tydeligt frem, selv om det er usagt, at forfatterne betragter anorexia nervosa (nervøs spisevægring) som den af spiseforstyrrelserne, der behandlingsmæssigt fortjener mest plads. Det er den alvorligste og vanskeligst behandlelige af spiseforstyrrelserne og kræver en tværfaglig, mangefacetteret, flersporet tilgang, hvor såkaldte non negotiable-elementer har en fremtrædende plads. Det er elementer i behandlingen, som ikke sættes til drøftelse med patienten, og bør på dansk kaldes de uomgængelige dele af behandlingen for spiseforstyrrelser. Her præciseres også, hvor vigtigt det er,

at den enkelte behandler kan læne sig op ad det tværfaglige teams konferencebeslutninger for at undgå at blive smittet af anorektiske værdibegreber.

De resterende kapitler er: Udvikling af en spiseforstyrrelse, Vejen ud af en spiseforstyrrelse, Spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser og Spiseforstyrrelser og somatiske lidelser.

Til sidst i bogen er en række ofte stillede spørgsmål besvaret, og for pårørende og patienter er det måske bogens bedste del.

Bogen er skrevet af fire af landets fremmeste klinikere og forskere. Det er psykologer, en klinisk diætist og en endokrinolog. De er ikke blevet enige om, hvordan den spiseforstyrrede skal omtales i bogen. Det betyder, at der er valgt forskellige løsninger på det problem. Der er dog ikke anvendt de ikkeaccepterede termer som anorektikeren og bulimikeren. I stedet bruges Katrine, den enkelte, de fleste, mange, man osv. Læseoplevelsen ville være mindre forstyrret, hvis der var valgt fælles tilgang. Det savnes desuden, at enhver behandling af spise-forstyrrelser som baggrundstæppe bør have ikke to, men tre grundlæggende spor. Normalisering af spisning og vægt og det psykoterapeutiske arbejde skal suppleres med fokus på patientens ressourcer, der oftest er blevet godt og grundigt parkeret bag spiseforstyrrelsen i takt med dennes udvikling. Specielt i den første og sidste del af behandlingen er det vigtigt at hjælpe patienten til at finde ønsker og drømme om et liv uden spiseforstyrrelse frem igen. Når det får plads, kan det være med til, at patienten siger ja til behandlingen og i sidste del udkonkurrerer lidelsen.

Det er lykkedes i imponerende grad at få de væsentlige dele af spise-forstyrrelsernes karakteristika beskrevet i »Kort og godt om spiseforstyrrelser«.

Bogen kan varmt anbefales. Den medicinstuderende vil få en letlæst, men tilstrækkelig indføring i de tre vigtigste spiseforstyrrelser. Patienter og pårørende kan hurtigt orientere sig. Behandlere, som støder på spiseforstyrrelser, når patienter bliver henvist og behandlet for de komorbide lidelser, kan skaffe sig et overblik over spiseforstyrrelsen. For nye behandlere af spiseforstyrrelser bør bogen være det første, de anbefales at læse.

Faktaboks

Fakta