Skip to main content

Ny analyse: Stort potentiale for at løfte regionernes rekruttering af unge kommende speciallæger

Der er stor forskel på, hvor godt de fem regioner løser opgaven med at rekruttere læger til at videreuddanne sig til speciallæger i forskellige egne af landet. »Flere læger skal blive speciallæger til gavn for patienterne, og det kræver aktiv rekruttering fra alle regioner i modsætning til i dag, hvor nogle halter efter«, siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

En ny analyse fra Lægeforeningen viser, at regionerne med en række rekrutteringstiltag kan gøre en markant positiv forskel for at få besat speciallæge-uddannelsesforløbene, hvor der mangler læger. Camilla Rathcke håber, at analysen vil inspirere regionerne. Foto: Henrik Hertz.
En ny analyse fra Lægeforeningen viser, at regionerne med en række rekrutteringstiltag kan gøre en markant positiv forskel for at få besat speciallæge-uddannelsesforløbene, hvor der mangler læger. Camilla Rathcke håber, at analysen vil inspirere regionerne. Foto: Henrik Hertz

Af Lægeforeningen

31. aug. 2023
3 min.

Det danske sundhedsvæsen kommer til at møde øgede patientbehov de kommende år på grund af udviklingen i befolkningen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Videreuddannelsen af flere læger til speciallæger er derfor nødvendigt for at sikre, at der fremover er den nødvendige lægefaglige arbejdskraft i vores sundhedsvæsen, som bliver mere og mere specialiseret.

Men en ny analyse fra Lægeforeningen viser, at der er store forskelle i Danmark på, hvor godt regionerne klarer at rekruttere læger og dermed få besat hoveduddannelsesforløbene til de forskellige lægespecialer – hoveduddannelsen er den special-uddannelsesansættelse, en læge skal gennemgå efter universitetet for at kunne blive speciallæge. I nogle regioner går man aktivt til værks med sin rekruttering og har god succes med det, mens andre regioner halter efter.

»Det er alfa og omega, at vi får videreuddannet tilstrækkeligt læger til speciallæger, så vi kan få dækket behovet for speciallæger i hele landet. Vores nye analyse slår fast, at der kan gøres meget – og meget mere – for at tiltrække læger til trængte specialer og til områder med speciallægemangel«, siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, og fortsætter:

»Det bør inspirere de regioner, som har sværest ved at tiltrække læger til at prioritere rekrutteringsindsatserne, så vi kan sikre speciallæger i hele landet. Hvis ikke regionernes rekruttering løftes, vil det i sidste ende gå ud over patienterne, som år for år vil få ringere adgang til specialiseret behandling. Men som Lægeforeningens analyse viser, kan fokuserede rekrutteringstiltag til trængte lægespecialer gøre en markant positiv forskel«, siger hun.

»Hvis ikke regionernes rekruttering løftes, vil det i sidste ende gå ud over patienterne, som år for år vil få ringere adgang til specialiseret behandling«Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Analysen dykker ned i de seneste 10 års opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i de forskellige regioner og ser nærmere på specialer med lægemangel som almen medicin og børne- og ungdomspsykiatri.

Eksempler på rekrutteringstiltag, der har fundet sted de senere år, er bl.a. bedre muligheder for sammenhængende karriereforløb, for at forske samt afholdelse af årlige karrieredage og lægefaglige arrangementer. Lokale forhold og betingelser kan betyde meget, i forhold til hvilke rekrutteringstiltag der vil have størst effekt.

»Sygehuse og praksis i Nord- og Midtjylland har som eksempel haft stor succes med at få besat hoveduddannelsesstillinger i trængte specialer med en række tiltag. Ud over deciderede rekrutteringstiltag har så enkelt et greb som at slå stillingerne op flere gange også hjulpet med at vende udviklingen i regionen«, siger Camilla Rathcke.

Analysen viser bl.a., at Videreuddannelsesregion Nord, som dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland, i perioden 2015-2018 kun fik besat 81% af hoveduddannelsesstillingerne i specialet almen medicin, hvilket var lige under landsgennemsnittet på 82%. Men udviklingen er vendt, så det nord- og midtjyske sundhedsvæsen i perioden 2019-2022 kom op på at få besat 92% af stillingerne, hvor landsgennemsnittet i samme periode var 81%.

Læs analysen her