Skip to main content

Øjensygdomme 3. udgave

Tredje udgave af »Øjensygdomme« er fagligt opdateret, og særligt tumorer, nethindens sygdomme og nye billeder er prioriteret. Bogen er gennemarbejdet, velstruktureret, og den er intuitivt og overskueligt opbygget, skriver anmelder Anne Willerslev.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Anne Willerslev , 1. reservelæge, ph.d., UKYL formand for UYKL-netværket på Rigshospitalet, Afdelingen for Øjensygdomme, Rigshospitalet. E-mail: Anne.Willerslev.01@regionh.dk. Interessekonflikter: ingen

23. maj 2022
3 min.

Der findes flere gode dansksprogede lærebøger om basale øjensygdomme, hvoraf »Praktisk oftalmologi« nok har været favoritten blandt i hvert fald lægestuderende i de seneste par år. Med tredje udgave af bogen »Øjensygdomme« får både prægraduaten, optometristen og øjensygeplejersken et godt og gennemarbejdet alternativ til en pensumdækkende lærebog i øjensygdomme, og bogen udmærker sig især ved at have en mere patofysiologisk tilgang til øjensygdomme – oplagt til de studerende, som ønsker en dybere forståelse af sygdomsmekanismerne i øjet.

Faktaboks

Fakta

Bogen er intuitivt og overskueligt opbygget. Efter en kort gennemgang af øjenfagets organisering, historie og udvikling starter bogen for alvor med to kapitler om øjets anatomi og fysiologi. Fysiologidelen om synssansen tager udgangspunkt i øjets optik og sansefunktion. Emnet er ikke helt let, men godt formidlet, og grundig læsning af netop dette kapitel vil være godt givet ud i forhold til forståelsen af øjensygdommenes klinik, som resten af bogen omhandler. Først kommer der dog to indskudte og kortere kapitler: Det første omhandler anamnese og objektiv undersøgelse, hvilket også færdiguddannede læger, f.eks. i en skadestue, kunne have gavn af at læse, og det næste handler om refraktion og briller, som er en vigtig del af både øjenlægers og optikeres dagligdag. I de følgende kapitler gennemgås de vigtigste øjensygdomme systematisk – fra øjenomgivelserne og helt ind til synsbarken. Kapitlerne er gode til gennemlæsning og også udmærkede til opslag. Kapitlet om »sygdomme i øjets pigmenterede lag« kunne med fordel opdeles i to kapitler om hhv. uveitis og tumorer for at lette forståelsen. Det efterfølgende kapitel om »nethindens sygdomme« indeholder gode og letforståelige illustrationer af bl.a. patogenesen bag den hyppige sygdom AMD (aldersrelateret maculadegeneration). Kapitel om »øjentraumer« kan atter anbefales, også til skadestuelægerne. Kapitlet om »børneoftalmologi« er meget kort i forhold til de andre kapitler, og dette skyldes til dels, at medfødte øjensygdomme er nævnt andetsteds i bogen. Bogen slutter af med et kapitel om samfundsoftalmologi – et emne, som selv færdiguddannede øjenlæger har gavn af at få genopfrisket en gang imellem.

Alt i alt er »Øjensygdomme 3. udgave« en gennemarbejdet og velstruktureret bog, og denne udgave er suppleret med en e-version, som dog ikke er inkluderet i foreliggende anmeldelse. Den patofysiologiske tilgang til øjensygdomme og deres klinik findes ikke i samme grad hos de andre oftalmologiske lærebøger, og jeg anbefaler bogen til alle, der interesserer sig for basale øjensygdomme, og som lægger vægt på det forklarende frem for blot det beskrivende.

Læs også:

Bogen giver en overskuelig gennemgang af alle aspekter af KOL

Akutte medicinske tilstande, 14. udgave

»Bogens styrke er fokus på livet efter et stroke«