Skip to main content

Ombudsmanden kritiserer Patientombuddet

At sætte læger i den såkaldte gabestok med års forsinkelse er ikke i orden. Det siger Folketingets Ombudsmand i en netop offentliggjort kritik af Patientombuddet.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk.

4. feb. 2014
3 min.

Det er ”særdeles beklageligt”, at Patientombuddet i en række tilfælde har offentliggjort kritik i klagesager over læger op til halvandet år efter, at sagerne er blevet afgjort.

Det mener Folketingets Ombudsmand, som netop har kritiseret Patientombuddet for sendrægtighed i at få lagt afgørelserne på dets egen hjemmeside samt sundhed.dk i den såkaldte gabestok.

Sagen blev rejst af Lægeforeningen sidste år, efter at en række læger havde oplevet, at afgørelser i klagesager mod dem først blev offentliggjort op til halvandet år efter, at de var truffet.

Læs også: Ups! Patientombuddet sjusker med gabestok

I stedet skal sådan en afgørelse offentliggøres, ”umiddelbart efter at den er truffet”, skriver Ombudsmanden.

Fakta

Fakta

Lægerne med de forsinkede offentliggørelser forblev desuden i gabestokken i to år efter offentliggørelsen, og det mener Lægeforeningen ikke er rimeligt.

”Når afgørelserne ikke blev offentliggjort umiddelbart efter, at de var truffet, svarede det til at forlænge en straf helt uden grund. Det krænkede lægers retssikkerhed og var reelt en dobbelt straf", siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, i en udtalelse på læger.dk.

Det er Ombudsmanden imidlertid ikke enig med Lægeforeningen i. Meningen med det toårige ophold i gabestokken på er at skabe mere indsigt for borgerne i bl.a. lægers faglige virke, og det krav kan ikke fraviges, mener han.

Ny praksis

Patientombuddet ved godt, den er gal og undskyldte allerede sidste år for de forsinkede offentliggørelser.

Kontorchef Thomas Anker-Møller forklarede sidste år til Ugeskrift for Læger, at kontrolsystemet svigtede, da det nyetablerede Patientombuddet overgik fra det gamle Patientklagenævns hjemmeside og it system til noget nyt. Kontrolprocedurerne er ifølge kontorchefen nu strammet op.

Læs også: Patientombuddet: undskyld - men bliv i gabestokken

Ny sag

I mellemtiden er en ny sag mellem Lægeforeningen og Patientombuddet dukket op. Som Ugeskrift for Læger beskrev i går, har Lægeforeningen opfordret Folketingets Ombudsmand til at undersøge Patientombuddets sagsbehandling, efter at en række læger har været udsat for fejl og mangler. F.eks. fik en overlæge en sag på halsen som følge af en hændelse, der fandt sted, mens overlægen ikke var til stede på afdelingen.

Læs også: Lægeforeningen: Ombudsmanden på undersøge Patientombuddet

Ombudsmanden skal nu vurdere, om han vil tage Lægeforeningens bekymringer op og sætte en undersøgelse i gang af Patientombuddet. Det er Ombudsmandens mål, at den beslutning skal være taget inden for to måneder for 90 pct. af sagernes vedkommende.