Skip to main content

Stort politisk flertal for statslige pakkeforløb i psykiatrien

Der er stort set enighed blandt de sundhedspolitiske ordførere om at oprette statslige pakkeforløb i psykiatrien, viser Ugeskrift for Lægers rundspørge.
Ti ordførere - seks sundhedspolitiske spørgsmål. Læs alle svarene i Ugeskrift for Læger nummer 11
Ti ordførere - seks sundhedspolitiske spørgsmål. Læs alle svarene i Ugeskrift for Læger nummer 11

Kim Andreasen, kia@dadl.dk

4. jun. 2019
10 min.

Ugeskrift for Læger har spurgt de sundhedspolitiske ordførere: "Skal vi have statslige pakkeforløb for psykiske lidelser?”. Ni ud af 10 svarer ja, og der tegner sig dermed et bredt flertal for pakkeforløb i psykiatrien.

De enkelte regioner har siden 2013 haft behandlingspakkeforløb på en række områder inden for den ambulante psykiatri – både i børne- og ungepsykiatrien og i voksenpsykiatrien. Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, efterlyser en evaluering af de nuværende pakkeforløb, før hun vil lægge sig fast på, om statslige pakkeforløb er en god idé.

”For os er det især vigtigt at se på udredningsproblematikken. Det er jo afgørende, at patienterne også kommer ind i det forløb, som er det rigtige lige netop for dem og deres situation”, siger Gitte Ahle.

Svært at putte patienter i kasser

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som har svaret på rundspørgen på vegne af Venstre, nuancerer sit svar med et både ja og nej til pakkeforløb. Begrundelsen fra Ellen Trane Nørby lyder:

”Pakkeforløbene er gode og velfungerende for mange, men der er også klare begrænsninger, og netop når vi taler psykiatrien, så er patienterne og deres historier meget forskellige, og vi skal passe på med at tro, at vi kan putte folk i kasser”.

Savner tid til at udrede

Formanden for psykiaterne er enig med sundhedsministeren i, at det kan være svært at få psykiatriske patienter til at passe i faste pakkeforløb.

”Derfor er det også så vigtigt, at der er fokus på, om patienterne bliver diagnosticeret rigtigt. Jeg hører ude fra klinikkerne, at psykiaterne savner tilstrækkeligt med tid til at få udredt patienterne. Det skal vi have undersøgt til bunds”, siger Gitte Ahle.

Konservative siger nej

Det Konservative Folkepartis Mette Abildgaard svarer som den eneste af de ti sundhedsordførere nej til, at der skal indføres statslige pakkeforløb for psykiske lidelser. Hun begrunder sit svar med, at statslige pakkeforløb ikke er en del af hverken sundhedsreformen eller psykiatrihandlingsplanen.

”Men jeg er åben for, at vi på sigt kan indføre det, hvis det kan skabe bedre forløb for patienterne end de nuværende regionale pakkeforløb”, tilføjer Mette Abildgaard.

Enige om at prioritere psykiatrien

Alle sundhedsordførerne er i deres kommentarer til spørgsmålet om pakkeforløb enige om, at psykiatrien generelt skal opprioriteres.

Eksempelvis svarer Socialdemokratiets Flemming Møller Mortensen:

”Psykiatrien har alt for længe været nedprioriteret og trænger til både øget politisk fokus, langsigtet planlægning og flere ressourcer. En revidering eller udbygning af de eksisterende pakkeforløb i psykiatrien vil vi gerne være med til at overveje”.

Socialdemokratiet lancerede i sidste uge et udspil om psykiatri, som bl.a. indeholdt forslag om en fast finansiering af psykiatrien, oprettelse af flere sengepladser og at behandlingen af patienter med misbrug og psykiatrisk sygdom samles under ét tag. Men udspilet indeholdt ikke et forslag om statslige pakkeforløb.

I blå blok vil både Venstre og Dansk Folkeparti også styrke psykiatrien.

”Vi skal styrke og løfte den samlede psykiatri i Danmark og det er et arbejde, vi er i gang med, men vi er ikke i mål, og der skal både flere penge til og en langsigtet strategi”, lyder det i svaret fra Venstre.

Læs flere svar fra Ugeskrift for Lægers ordførerrunde:

Alle Folketingets nuværende partier bakker op om et ankenævn

Kun ét dansk parti svarer "nej" til at bevare familielægen

Politisk flertal vil beholde behandlingsgarantien - tre partier åbner for diffentiering

Faktaboks

Fakta