Skip to main content

Svend Lings kan blive smidt ud af Lægeforeningen

Lægeetisk Nævn skal nu kigge på læge Svend Lings, fordi han har udtalt, at han har skaffet medicin til at hjælpe patienter med at begå selvmord. Det kan føre til eksklusion af foreningen, hvilket vil være første gang siden anden verdenskrig.

Svend Lings udtalelser kan føre til, at han bliver smidt ud af Lægeforeningen. Foto: Palle Peter Skov
Svend Lings udtalelser kan føre til, at han bliver smidt ud af Lægeforeningen. Foto: Palle Peter Skov

Anders Heissel, ah@dadl.dk

13. aug. 2018
4 min.

Læge Svend Lings' offentliggørelse af den såkaldte selvmordsliste og ikke mindst udtalelser om, at han aktivt har hjulpet danskere med at dø, kan være i strid med Lægeforeningens etiske principper. Det kan i sidste ende føre til, at den kontroversielle læge bliver ekskluderet af foreningen.

Lægeforeningens bestyrelse har anmodet foreningens Lægeetiske Nævn om at undersøge, om Svend Lings har handlet i strid med foreningens etiske principper. Det sker, fordi Svend Lings offentligt har udtalt, at han har givet medicin til patienter alene med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord. Desuden har Svend Lings stået bag offentliggørelsen af en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord.

Begge ting betegner Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, som meget alvorligt.

»Vi har i Lægeforeningen en række etiske principper, som alle medlemmer skal leve op til. Det er Lægeetisk Nævn, der afgør, om en læge har handlet i strid med disse principper eller ej. Vi ser i Lægeforeningens bestyrelse på Svend Lings’ udtalelser med stor alvor, og det er baggrunden for, at vi nu har taget dette skridt og henvendt os til nævnet«, siger Andreas Rudkjøbing.

Faktaboks

Fakta

I henvendelsen til Lægeetisk Nævn peger Lægeforeningens bestyrelse på en række konkrete eksempler på udtalelser fra Svend Lings, hvor han bl.a. fortæller om, at han mere end ti gange har assisteret med patienters selvmord ved at levere dødelige sovepiller.

»Vi (Læger for Aktiv Dødshjælp, red.) udskriver enten en recept, ringer til apoteket eller kører selv ud med det, hvis patienterne er meget dårlige«, har Svend Lings sagt til TV2.

Også udtalelser i Kristeligt Dagblad og Radio24syv ligger bag henvendelsen fra Lægeforeningen til Lægeetisk Nævn, der behandler sagen på et møde den 13. september.

Vi ser i Lægeforeningens bestyrelse på Svend Lings’ udtalelser med stor alvor. Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Ikke eksklusion siden anden verdenskrig

Lægeetiske Nævn er et uafhængigt nævn i Lægeforeningen, bestående af seks læger og med selvstændigt sekretariat. Og selv om Lægeetisk Nævn i tilfælde af kritik hverken kan udskrive bøder eller fratage autorisation, kan et brud på de etiske principper betyde en offentlig påtale og i yderste konsekvens eksklusion fra Lægeforeningen. For hvis Lægeetisk Nævn mener, at en læge har forbrudt sig mod et eller flere at de etiske principper, kan nævnet indstille til Lægeforeningens bestyrelse, at der rejses en sag ved Voldgiftsretten, og så er det kun Voldgiftsretten, der kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmet. I Voldgiftsretten sidder præsident for Sø- og Handelsretten, Henrik Rothe, som formand sammen med to PLO-repræsentanter, to FAS-repræsentanter og to Yngre Læger-repræsentanter og skal afgøre sagen.

Hvis det i sidste ende skulle ende med en eksklusion, vil sagen være endog meget usædvanlig, da Lægeforeningen senest ekskluderede et medlem for over 70 år siden, da tiden efter anden verdenskrig betød, at flere læger, der havde hjulpet nazisterne, heriblandt den fremtrædende nazistlæge Frits Clausen, blev smidt ud af foreningen.

Se hvad Svend Lings siger til en mulig eksklusion her:

Måske mistet autorisation og retssag venter

Det var netop udtalelserne om at have hjulpet mindst ti mennesker med aktiv dødshjælp, der den 3. marts 2017 fik Styrelsen for Patientsikkerhed til midlertidigt at fratage Svend Lings hans autorisation. Og ca. et år efter – den 28. februar 2018 – fik Svend Lings af Styrelsen for Patientsikkerhed besked på, at styrelsen havde bedt Kammeradvokaten indlede en sag om permanent at fratage ham hans autorisationen som læge. Her ligger sagen stadig.

Svend Lings skal desuden snart for retten, da han sammen med en anden læge er tiltalt for at have udskrevet receptpligtig medicin til en patient med henblik på assisteret selvmord, hvilket dog mislykkedes. Sagen kommer for retten i Svendborg den 3. september.

Læs også: Pensioneret læge i modvind

Læs også: Svend Lings står til at miste autorisation

Læs også: Dødshjælpende læge politianmeldt

Læs også: Pensioneret overlæge sigtet for hjælp til selvmord