Skip to main content

Svendborg-sagen: Styrelse beklager sektionschefs udtalelser

Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed beklageruforbeholdent sektionsleders kritik af frikendt læge i Svendborgsagen. Hermed stopper kontroversen for Lægeforeningens vedkommende, siger formand Andreas Rudkjøbing.

Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted - beklager uforbeholdent.
Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted - beklager uforbeholdent.

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

18. okt. 2017
2 min.

Styrelsen for Patientsikkerhed beklager ”uforbeholdent” sektionschef udtalelser til Ugeskriftet.dk i sidste uge.

I et interview rettede sektionslederen en hård kritik mod en bagvagt, som ellers var blevet frikendt ved Landsretten i den såkaldte Svendborg-sag.

Udtalelserne udløste et skarpt svar fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, der kaldte det ”utilstedeligt” og ”klart over stregen”, at sektionschefen således ”blander sig i Svendborg-sagen, efter den er blevet afgjort i to retsinstanser” og dermed hænger den frikendte læge ud.

Udtalelser "kritisable"

”Det er klart, at vi må bede styrelsens direktør om en forklaring på, om dette tegner styrelsens generelle linje”, sagde Andreas Rudkjøbing. Udtalelsen blev fulgt op af et brev fra Lægeforeningens formand, som dels udbad sig Anne-Marie Vangsteds kommentar til udtalelserne, dels en klargøring af styrelsens officielle holdning.

”På baggrund af din tilbagemelding vil Lægeforeningen overveje eventuelle yderligere skridt i sagen”, sluttede lægeformandens brev.

I første omgang kom styrelsens svar i form af en udtalelse til Dagens Medicin, hvor direktør Anne-Marie Vangsted tilsyneladende bakkede sin sektionschef op.

I brevet, som Lægeforeningen modtog onsdag, gør Anne-Marie Vangsted imidlertid klart, at Styrelsen for Patientsikkerhed ”naturligvis tager Østre Landsrets dom i sagen til efterretning”.

”Domstolenes afgørelser er selvsagt bindende, og styrelsen har ikke kompetence til at udtale sig om, hvorvidt et forhold er i strid med autorisationslovens § 75, når dette forhold er bedømt ved retten og sundhedspersonen – i dette tilfælde bagvagten – er frifundet. Dette er i strid med de almindelige principper om dommes retskraft”, skriver styrelsesdirektøren.

Brevet, som er stilet til Andreas Rudkjøbing, slutter:

”Jeg er derfor helt enig med dig i, at sektionslederens udtalelser om bagvagtens rolle i sagen er kritisable. Jeg kan derfor også kun uforbeholdent beklage disse udtalelser”.

Formand tilfreds: Det slutter her

”Det er afgørende, at en myndighed ikke kan gå ud og hænge en frikendt læge ud i medierne. Det skaber tvivl om, hvordan styrelsen håndterer retssikkerheden for læger og andre sundhedspersoner, som er frikendt ved domstolene. Læger og andre sundhedsprofessionelle skal kunne have tillid til styrelsens arbejde”, siger han.

Andreas Rudkjøbing tilføjer, at han er tilfreds med beklagelsen, og at Lægeforeningen ikke vil tage yderligere skridt i kontroversen.