Skip to main content

Svendborglægen frikendt

Højesteret har i dag frikendt den såkaldte Svendborglæge for grov forsømmelighed og skødesløshed. Lægeforeningen efterlyser forandring. "Tak til mine kollegaer for den massive støtte", siger Svendborglægen selv.

Foto: Per Johansen.
Foto: Per Johansen.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

28. mar. 2018
5 min.

Til mange lægers store lettelse er Højesteret gået imod Landrettens dom til den såkaldte Svendborglæge og har frikendt hende for grov forsømmelighed og skødesløshed.

Dommerne i Højesteret er nået frem til, at læger med rette kan forvente at andre - i dette tilfælde en sygeplejerske - efterkommer mundtlige beskeder. Som det står i dommen:

"Flertallet lagde... navnlig vægt på, at lægen gav en sygeplejerske besked om at måle blodsukker på patienten, at lægen kunne forvente, at sygeplejersken gav hende besked, hvis der måltes påfaldende værdier ved undersøgelsen, og at hun kunne forvente, at patienten tillige ville få målt sit blodsukker i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin ca. 4 timer senere".

Mit håb er, at vores fælles fokus på de principielle problemstillinger; vores krav om at skabe et mere lærende sundhedsvæsen; og vores vilje til at stå fast, sammen, kan bane vejen for, at forandringerne realiseres. Svendborglægen

Snævert flertal

Nok er afgørelsen entydig, men nogen enighed blandt dommerne var der ikke tale om. Hele tre af de syv dommere var således indstillet på at dømme lægen, og afgørelsen 4/3 er således faldet med det snævrest tænkelige flertal.

I en kort kommentar kvitterer Svendborglægen selv for afgørelsen:

"Forløbet har været langtrukkent og anstrengende, og i den henseende går mine tanker især til de pårørende. Afslutningen af retsforløbet er længe ventet", siger hun.

"Tak til mine kollegaer for den massive støtte. Mit håb er, at vores fælles fokus på de principielle problemstillinger; vores krav om at skabe et mere lærende sundhedsvæsen; og vores vilje til at stå fast, sammen, kan bane vejen for, at forandringerne realiseres".

Samme tanker gav Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing udtryk for i den leder, som ugeskriftet.dk publicerede i morges. Her siger Andreas Rudkjøbing bl.a.:

"Sagen har i den grad bidraget til at belyse, hvor skrøbelig lægers retssikkerhed er i dag og til at underbygge behovet for forandring".

Umiddelbart efter dommen tweetede lægernes formand desuden:

"Nu må @STPS_DK (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) koncentrere sig om at forebygge fejl og sikre læring frem for at gribe til retssager".

Samme budskab var genstand for en officiel udmelding fra Lægeforeningen kort tid efter:

”At forebygge fejl sker ikke ved at føre retssager mod de læger, der er nederst i hierarkiet. Jeg forventer nu en anden tilgang med mindre fokus på enkeltpersoner. Til gengæld bør både styrelsen og regioner skrue op for læring, klare arbejdsgange, ledelsesfokus samt aktiv opbakning til de unge læger, som tager imod patienterne", siger Andreas Rudkjøbing bl.a. i kommentaren.

Ligesom han sender en venlig tanke til både Svendborglægen selv og de læger, der har støttet undervejs mod den juridiske afklaring, som Højesteret leverede i dag:

"Det er i høj grad lægens fortjeneste. Hun har måttet stå meget igennem i de år, det har taget at få sagen ført til ende. Det tjener hende til stor ære. #DetKuHaVæretMig-bevægelsen har ydet en stor indsats, ligesom Lægeforeningen også har støttet lægen hele vejen, blandt andet med advokatbistand”, siger Andreas Rudkjøbing.

Faktaboks

Fakta