Skip to main content

Valg, genvalg og godkendelser

Traditionen tro sluttede Lægemødet med en stribe afstemninger og valg – og i år også med et farvel til Lægeforeningens næstformand. Vi giver her et kort overblik.

Lægeforeningens bestyrelse består efter Lægemødet 2024 af (fra venstre) Klaus Peder Klausen, Ann-Louise Reventlow-Mourier, Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix, Camilla Rathcke, Søren Niemi Helsø, Susanne Wammen, Wendy Schou, Sanne Møller Thysen og Gunver Lillevang. Foto: Claus Boesen.
Lægeforeningens bestyrelse består efter Lægemødet 2024 af (fra venstre) Klaus Peder Klausen, Ann-Louise Reventlow-Mourier, Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix, Camilla Rathcke, Søren Niemi Helsø, Susanne Wammen, Wendy Schou, Sanne Møller Thysen og Gunver Lillevang. Foto: Claus Boesen.

Af Jens Nielsen, jen@dadl.dk

25. maj 2024
3 min.

Lad det være sagt med det samme: Der var ikke de store stridspunkter, da Lægeforeningens repræsentantskab lørdag sluttede Lægemødet med en række formelle punkter om vedtægter, økonomi og valg til diverse poster. Faktisk var der nærmest enstemmighed over hele linjen. Her følger i kortform en oversigt.

- Vedtægtsændringer 1: Bestyrelsen havde fremsat to forslag til repræsentantskabet. Det første handlede om en ændring i statutterne for DADL’s Fond – og den hedder så nu Lægeforeningens Fond, da den ene del af forslaget gik ud på at ændre fondens navn, så det matcher nutiden. Den anden del af forslaget handlede om en ændring, der sikrer, at afkastet af fondens kapital kan bruges til regionale aktiviteter. Forslaget blev vedtaget med 85 ja-stemmer og ingen imod.

- Vedtægtsændring 2: Den andet forslag var også en navneændring: Grønlands Lægeforening ændrer navn, så navnet nu kommer til at afspejle det grønlandske sprog og fremover i hedder Nakorsat Peqatigiiffiat. For stemte 82, en enkelt stemte imod, mens to stemte blankt. Forsamlingen kvitterede med klapsalver.

- Regnskab 2023: Sidste års regnskab blev fremlagt med en blank revisorpåtegning og et overskud på 3,3 mio. kr. – altså væsentligt bedre end det budgetterede minus på 1,5 mio. kr. Årsagen er først og fremmest større kontingentindtægter på grund af en stigende medlemstal samt kursgevinster på foreningens værdipapirer. Lægeforeningens egenkapital udgør med regnskab nu 180 mio. kr., hvilket svarer til lige under et års samlede omkostninger. En solid økonomi, konkluderede foreningens direktør Torben Buse, og regnskabet blev da også enstemmigt godkendt.

- Budget 2025: Næste års budget er, fortalte økonomichef Frederik Schønning, baseret på et uændret aktivitetsniveau, et uændret antal årsværk og et uændret kontingent. Af medlemstallene bag budgettet fremgik det, at de ikkeerhvervsaktive udgør knap 20% af Lægeforeningens medlemmer, og at organisationsprocenten fortsat er tårnhøj. En opfordring fra salen gik på, at der i forbindelse med kontingentsatserne skal være opmærksomhed på, at det de senere er blevet sværere at overbevise de unge læger om at melde sig ind, og det garanterede formand Camilla Rathcke for, at der vil være.

- Valg til bestyrelsen: To poster i bestyrelsen skulle nybesættes. Efter nyvalget af Wendy Schou som forperson for Yngre Læger blev Søren Niemi Helsø indvalgt på indstilling fra Yngre Læger, mens Mireille Lacroix blev det samme efter indstilling fra PLO og som afløser for Anna Mette Nathan, der ikke kunne genopstille på grund af anciennitetsreglerne.

- Valg til Voldgiftsretten og Lægeetisk Nævn: En stribe poster blev om- eller genbesat. Alle de indstillede blev valgt uden modkandidater. Se navne på de valgte på lægemøde.dk

I forbindelse med valgene sagde Lægeforeningens bestyrelse farvel til næstformand Anna Mette Nathan, der ikke kunne genvælges på grund af reglerne om funktionstid. Hun fik blomster og rosende ord med sig fra formand Camilla Rathcke, der takkede hende for »en enorm indsats« i bestyrelsen og for bl.a. lægers retssikkerhed.

»Du er imødekommende og ordentlig, ordentlig og ordentlig. Du har en rolig og retfærdig facon, er god til at bryde bølgerne, når de går højt, og vi kommer til at savne din udprægede fællesskabsfølelse«, sagde Camilla Rathcke – og lovede inden næste år at finde en afløser som den, der skåler for til middagen på Lægemødet.