Skip to main content

Podcast: multisygdom

25% af Danmarks befolkning lider af flere kroniske sygdomme. Det kan være helt uproblematisk, men desværre ender mange patienter som kastebold mellem forskellige afdelinger. Episoden lægger sig op ad nyt temanummer om multisygdom og polyfarmaci.

Foto: Ugeskrift for Læger

Karen Sigrid Jacobsen

16. okt. 2023
1 min.

En fjerdedel af den danske befolkning lever med flere kroniske sygdomme. Det er der sådan set ikke noget mærkeligt i, da vi i dag lever længere og diagnosticerer flere sygdomme. At have flere sygdomme på samme tid betyder meget medicin, og at mange socialt dårligt stillede patienter føler sig tabt på gulvet mellem specialer, der er alt for dårlige til at arbejde sammen.
 

Medvirkende: praktiserende læge Berit Enggaard Kaae og praktiserende læge Claus Rendtorff.
Produktion og tilrettelæggelse: Karen Sigrid Jacobsen.

Læs temanummer om multisygdom og polyfarmaci.