Skip to main content

Multisygdom og polyfarmaci

Multisygdom og polyfarmaci – dvs. personer med mange sygdomme og i behandling med mange forskellige farmaka – er en stor og voksende gruppe i det danske samfund. Meget er ved at blive til mere. Og hurtigt kan meget blive for meget. For meget for sundhedsvæsenet og for meget for patienterne.