Skip to main content

Anmeldelse: Kirurgi, 3. udgave

Kirurgi kan varmt anbefales til de studerende, som er den primære målgruppe, og til alle, der interessere sig for kirurgi: yngre læger i intro/hoveduddannelse og ældre kollegaer, som kan hente megen nyttig og interessant information om andre kirurgiske specialer, skriver anmelder Knud Thygesen Nielsen.
cover: FADL’s Forlag
cover: FADL’s Forlag

Knud Thygesen Nielsen, overlæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

22. dec. 2020
3 min.

Bogen Kirurgi foreligger i tredje reviderede udgave. Det er en mammutbog på 3,2 kg og godt 1.300 sider. I disse digitale tider kan man sætte spørgsmålstegn ved, om formatet er rigtig, men man overbevises hurtigt. Bogen er primært rettet mod studerende ved de fire lægevidenskabelige fakulteter og dækker angiveligt pensum til embedseksamen. Her er en samlet dansk gennemgang af hele kirurgien med symptomatologi, udredning og behandling, rigt illustreret med meget illustrative tegninger, fotografier og billeddiagnostiske eksempler.

Kirurgi er bygget op over de otte hovedområder inden for kirurgien og indledes med en kort gennemgang af den kirurgiske patient med omtale af patofysiologi, anæstesi, billeddiagnostik og kvalitetssikring.

Bogen er bygget pædagogisk op med samme disposition gennem kapitlerne. For den historisk interesserede krydres bogen enkelte steder med omtale af kirurgiens udvikling, som f.eks. i afsnittet om thoraxkirurgi. Generelt er gennemgangen af specialerne grundig og dækkende, og inden for undertegnedes eget speciale savnes der intet. Afsnit, hvor der bruges udrednings- og behandlingsalgoritmer, virker overskuelige og meget informative. Hvert kapitel afsluttes med et spørgsmål-svar-afsnit, og specielt de svar, der uddybes med yderligere information, fungerer godt.

For den studerende og den yngre læge er det ofte helt grundliggende problemstillinger som f.eks. sårbehandling, der kan give udfordringer, når dagligdagen rammer, men også her er man godt hjulpet. Basis for at stille en korrekt diagnose og lægge en udrednings- og behandlingsplan er den kliniske undersøgelse af patienten, og i den forbindelse bør afsnittet om undersøgelsesteknik inden for ortopædkirurgien fremhæves.

At holde den fysiske udgave af Kirurgi løbende opdateret med nyeste viden er ikke muligt, og derfor har man klogeligt gennem kapitlerne løbende refereret til nationale guidelines og videnskabelige selskabers hjemmesider.

Kirurgi kan varmt anbefales til de studerende, som er den primære målgruppe, og til alle, der interesserer sig for kirurgi: yngre læger i intro/hoveduddannelse og ældre kollegaer, som kan hente megen nyttig og interessant information om andre kirurgiske specialer.

Kirurgi bør være tilgængelig på enhver kirurgisk afdeling, uanset speciale.

Faktaboks

Fakta