Skip to main content

»Er skadestedet sikret?«

Foto: Colourbox

Marlene Ersgaard Jellinge, afdelingslæge, Martin Eggersen, overlæge & Neel Walløe, overlæge, Bedøvelse og Intensiv, Esbjerg Sygehus/Syddansk Universitet

4. sep. 2023
4 min.

Et af hovedbudskaberne på PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)-kurset er, at man skal kunne svare »ja« til ovenstående, før man begynder det præhospitale arbejde.

Men hvordan er det med sundhedspersonalets sikkerhed på de danske arbejdspladser? Det vil vi gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved.

Vi arbejder i Region Syddanmark, og for ca. et år siden (august 2022) blev vi opmærksomme på, at man ved opslag i patienternes sundhedsjournal via sundhed.dk kunne se vores fulde navne, fødselsdatoer og ansættelsessteder. Det fandt vi meget underligt og irrelevant.

Hvorfor skal der stå alle disse oplysninger frit tilgængelige for patienterne? Hvis patienterne har nogle spørgsmål, kan de jo henvende sig til behandlende afdeling eller søge i autorisationsregisteret. Og hvorfor skal lægers fødselsdatoer i øvrigt fremgå af dette? Er det ikke rigeligt med et fødselsår?

Vi skrev et brev med vores undren og stilede det til relevante instanser: Datatilsynet, Overlægeforeningen, Lægeforeningen, FAS, Yngre læger, Dansk Sygeplejeråd og det regionale overlægeråd. Der blev klaget over Region Syddanmark (nylig lancering af epj), sundhed.dk og Styrelsen for Patientsikkerhed. I skrivende stund desværre uden afklaring, om end vi kan konstatere, at man nu fremgår i sundhed.dk uden fødselsdato.

Jf. de sidste mange dages, måneders og års skriverier om læger og sygeplejerskers anonymitet eller mangel på samme undrer vi os over, at der ikke sker nogen tiltag, der kan mærkes.

Hvorfor bliver det kun ved skriverier uden handling?

Der har helt relevant været meget fokus på psykiatrien, men man må også henlede opmærksomheden på f.eks. det præhospitale beredskab, skadestue personale (både læger, sygeplejersker, portører mv.), akutmedicinere og traumeledere, hvor patienterne ikke sjældent rangerer inden for både psykiatri og/eller er misbrugere af diverse.

På vores arbejdsplads er hørt om tilfælde med stalking, mails og trusler og Messenger-beskeder fra patienter.

Man kan have forståelse for, at det kan tage tid at få gjort noget ved vores anonymitet. I 2021 kom det frem, at regionerne havde mulighed for at anonymisere medarbejdere, men at ingen af regionerne har gjort det endnu. Der arbejdes på sagen, og løsningen bliver klar og implementeret i løbet af 2024.

I Ugeskrift for Læger den 27/5 2022 [1] blev der igen publiceret en artikel om en ny journalføringsbekendtgørelse, som gjorde det muligt at være anonym, men Danske Regioner skønnede, at det ville tage 1,5-2 år at udvikle en brugbar it-løsning. Der blev også diskuteret prisen for at ændre it-systemerne, så man kan være anonym. Kan man sætte en pris på lægers sikkerhed, når de går på arbejde?

Der har været drab på læger flere gange, f.eks. i foråret 2019, hvor en patient havde fundet flere navne på læger og hævnet sig. Det kan godt være, at en anonymitet vil forvrænge læge-patient-forholdet, men som en kollega udtalte sig i Ugeskrift for Læger i 2019 [2] efter at være blevet opsøgt af sine patienter, er læger altså også privatpersoner. Man behøver ikke gøre det nemt for patienter, der har set sig sure på en specifik læge, at finde personlige oplysninger og bruge dem på den ene eller anden måde.

Ugeskrift for Læger fortæller om en yngre læge, der efter drab på sin kollega i 2019 efterfølgende gik på arbejde med en voldsom knugen i maven og havde det frygteligt med at have sit navn offentliggjort.

Man burde kunne gå på arbejde uden at frygte for noget, jf. Ugeskrift for Læger 15/2023 [3]: »Ingen skal gå på arbejde med livet som indsats«. Man skal heller ikke blive syg eller unødigt stresset (Ugeskrift for Læger 11/2023 [4]). Det kan man godt risikere, hvis man går i frygt for, hvad der kan ske, fordi der ikke passes på anonymiteten i visse specialer.

Både læge og sygeplejersker fremgår stadig med fulde navn og arbejdssted på sundhed.dk. Dette bør ændres snarest muligt.

Indtil videre er vi desværre »frit tilgængelige«, og det er under al kritik!

Dette debatindlæg er udtryk for vores egen holdning. Det skal præciseres, at det på ingen måde afspejler hverken hospitalets eller afdelingens holdning.

Referencer

Bodil Jessen: »Der går lang tid, før læger kan være anonyme i journaler – og det koster« Ugeskrift for Læger 11/2022.

Bodil Jessen: »I psykiatrien var vi måske de første, der blev bange. Nu tror jeg også, de er blevet bange i somatikken« Ugeskrift for Læger 21/2019

Camilla Rathcke: »Det, som ikke må ske« Ugeskrift for Læger 15/2023

Helga Schultz: »Ingen må blive syg af at gå på arbejde« Ugeskrift for Læger 11/2023