Skip to main content
Afhandling

Benjamin Emil Stubbe

Ph.d.-afhandling

Titel: Prognostic Impact of Promoter-Hypermethylated SFRP1 in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

Dato: Fredag den 3. maj 2024 kl. 13.00

Sted: Auditorie A, Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, 9000 Aalborg

Bedømmelsesudvalg: Ursula Falkmer, Roland Andersson, Sverige, & Mef Nilbert, Sverige

Vejledere: Ole Thorlacius-Ussing, Stine Dam Henriksen, Henrik Bygum Krarup & Inge Søkilde Pedersen

Kolleganyt