Skip to main content
Mindeord

Ole Bjørn Greve

Hans Rosenkvist

21.10.1934 - 29.6.2024

Tidligere overlæge i psykiatri Ole Bjørn Greve døde 29. juni 2024 i en alder af 89 år.

Ole blev født i Silkeborg, familien flyttede senere til Kolding og Hillerød, hvor Ole fik sin skolegang og blev student fra Frederiksborg Statsskole. Ole var den ældste af 3 søskende og familien boede i Løngangsgade nær Frederiksborg Slot.

I studietiden boede Ole på Regensen og var med i Regensforeningen PIP (Primus Inter Pares). I den periode traf han sin senere ægtefælle, Hanne.

Ole tog embedseksamen i 1961 og fik basisuddannelse på Bispebjerg Hospital og Kommunehospitalet suppleret med et år i USA. Speciallægeuddannelsen begyndte på KAS Nordvang, og fra 1972 til 1981 var Ole overlæge på Psykiatrisk afdeling, Aalborg Hospital og fra 1981 til 2004 overlæge i Frederiksborg Amt/Region Hovedstaden på Psykiatrisk afdeling i Hillerød og Frederikssund. Især det retspsykiatriske område havde Oles store interesse. Ved siden af overlægefunktionen var han også i en lang årrække psykiatrisk konsulent ved Den Sociale Ankestyrelse og Pensam.

Oles rolige, varme, indfølende og gemytlige væsen gjorde ham meget elsket af patienter og yderst afholdt af personale og kollegaer på tværs af kliniske specialer, og hans samarbejde med almen praksis samt amtslige og kommunale institutioner og forvaltninger var yderst værdsat.

Som kollega til Ole i 21 år har jeg ved konferencer, planlægningsmøder og i øvrige kollegiale fora værdsat og nydt godt af Oles imødekommende og pragmatiske tilgang, altid tilsat en underfundig og velgørende humoristisk tone.

For Ole var hjemmebesøg hos patienter sammen med socialrådgiver, sygeplejerske eller andet personalemedlem en helt selvfølgelig del af en god psykiatrisk undersøgelses- og behandlingspraksis.

Oles store interesse for kunst, arkitektur, historie, geografi, musik og vin førte ham og hans hustru, Hanne, verden rundt. Ole var den engagerede planlægger af de forskellige rejsemål.

Den store bogsamling i hjemmet vidner om hans umættelige videbegær, der fortsatte hele livet, til trods for de sidste års helbredsmæssige og fysiske begrænsninger.

Sammen med Hanne skabte Ole i det rummelige hus i Hillerød en varm, kærlig og inspirerende atmosfære og hjemmet var den imødekommende ramme ved talrige sammenkomster i familien.

Ole viede sit liv til lægegerningen, og helt i den ånd valgte han at donere sit legeme til lægevidenskaben.

Medfølende tanker går til Hanne.

Æret være Oles minde.

Kolleganyt