Skip to main content
Udnævnelse

Mark Bremholm Ellebæk

Professorat

Ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital, for børne- og IBD-kirurgi, Mark Bremholm Ellebæk, er pr. 1. juli 2024 udnævnt til klinisk professor inden for børne- og IBD-kirurgi. Det nye professorat er en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital.

Kilde: Syddansk Universitet

Kolleganyt