Skip to main content
Mindeord

Peter Kruse

Erik Fehmerling, Hanna Horwitz, Jan Andersson, Merete Engberg, Morten Nielsen, Romana Zesler, Troels Kardel.

23.7.1939 - 28.5.2024

Peter sov stille ind 28.5 i sit hjem efter længere tids sygdom.

Peter kom fra en socialt engageret lægefamilie fra Fyn, der med afsæt i kommunismen var aktiv i modstandskamp og fredsbevægelse. Peter blev læge i 68, og studietiden var præget af hans samfundsengagement som en del af Studentersamfundet i Århus – det var tiden for atommarcher og socialt arbejde på socialistisk idegrundlag. I Studentersamfundet mødte han Ulla, som han var gift med i 60 år i et langt, givende fællesskab.

Peter var meget vidende inden for intern medicin og havde overvejelser om at gå den vej, men med stigende interesse for almen medicin landede han i gruppepraksis på Amager i 1976.

Hans sociale personlighed og idegrundlag handlede han efter i hele sit arbejdsliv. Han var en sjældent uegennyttig læge, og det personligt økonomiske vægtede han usædvanlig lidt. Han var således modstander af, at den gamle Københavneroverenskomst blev afskaffet- købmandstanken med løn efter ydelser huede ham ikke- han tænkte ikke i pengebaner. Hans omhu omkring det sociale var formentlig også medvirkende til en praksis med mange problempatienter og lange arbejdsdage. Han var meget retlinet og givende i alle sammenhænge, og altid hjælpsom, også over for kolleger.

Peter var belæst og meget nytænkende og var en stor inspiration for praksis i vores område. Han var med til at indføre 12 mandsmøder i København efter Balint metoden, og han var med til at starte efteruddannelsesgruppen Krokodillen i 76, en velfungerende gruppe, der i årtier var en meget vigtig del af vores efteruddannelse. Peter var også frontløber inden for psykolog supervision, som han anvendte i flere år, inden det blev gængs praksis.

Som 62-årig solgte han praksis og ophørte sit lægevirke, men fortsatte sit samfundsengagement. Med studier af kultur og diverse økonomer, og politiske og sociale problemstillinger. Og med tid til rejser med familien.

Vores tanker går til Ulla, Marie, David og børnebørnene.

Æret være Peters minde.

Kolleganyt