Skip to main content
Jobskifte

Jørgen Frøkiær

Forlængelse

Leder af Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Jørgen Frøkiær takker ja til forlængelse af sin kontrakt med tre år. Han overtog ledelsen i 2018 fra Kristjar Skajaa.  I de kommende tre år vil han fokusere på rekruttering og karriereudvikling for de ansatte.

Kilde: Aarhus universitetshospital. 

Kolleganyt