Skip to main content
Jobskifte

Kim Houlind

Institutleder

Professor og cheflæge på den karkirurgiske afdeling på Kolding Sygehus, Kim Houlind, er pr. 1. maj 2024 ansat som institutleder sammen med rollerne som professor og koordinerende forskningsleder for Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Kilde: Syddansk Universitet

Kolleganyt