Skip to main content
Mindeord

Sven Olaf Skouby

Kresten Rubeck Petersen

28.8.1948-4.3.2023

Sven var opvokset i Slagelse og blev kandidat fra Københavns Universitet i 1974. Han gennemførte sin speciallægeuddannelse på en række storkøbenhavnske hospitaler og blev administrerende overlæge på Frederiksberg Hospitals Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i 1994. Han blev professor ved Københavns Universitet i 1999 og i 2008 professor og leder af Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital. Sideløbende med sin videreuddannelse engagerede Sven sig i den daværende Foreningen for Familieplanlægning og var med til at udvikle forskningsaktiviteterne på Rigshospitalets Diabeteslaboratorium, som i 1987 resulterede i disputatsen om kontraception hos kvinder med tidligere sukkersyge i graviditeten. Hans videre forskning koncentrerede sig om hormonbehandling, kontraception og i de senere år fertilitetsbehandling. Aktiviteterne resulterede i et stort antal videnskabelige artikler og lærebogskapitler, og han bidrog til at nuancere den ofte intense debat om p-piller og hormonbehandling af kvinder efter overgangsalderen. Hans videnskabelige engagement var til stor inspiration for mange yngre kolleger, og han var en værdsat vejleder ved flere doktordisputatser og ph.d.-afhandlinger. Han var en fremragende underviser og en efterspurgt foredragsholder i såvel ind- som udland og var i kraft af sit engagement, sin viden og sit væsen i stand til at etablere kontakter, som førte til dannelse af stærke videnskabelige netværk både nationalt og internationalt.

Organisatorisk var han med til at grundlægge det Europæiske Kontraceptionsselskab, som han var formand for i seks år, og han har siddet i i bestyrelsen for flere internationale videnskabelige selskaber inden for sit felt. Han har arrangereret en række internationale kongresser og var med til at etablere udarbejdelse af de evidensbaserede gynækologiske guidelines, som nu er en af hjørnestenene i DSOG. Sven modtog en række internationale hædersbevisninger gennem årene, men størst pris satte han på Niels Jørgen Sechers Ærespris, som uddeles til en person, som har ydet en ganske særlig indsats for dansk gynækologi og obstetrik.

Sven vil blive dybt savnet som læge og professor, men ikke mindst vil han blive savnet, fordi han var en varm og givende person, som med sin elegante og ofte underspillede humor altid skabte en god og konstruktiv atmosfære omkring sig.

Vores dybeste medfølelse går til Kirsten, Simone, Christer og den øvrige familie.

På vegne af nuværende og tidligere kolleger på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

På vegne af nuværende og tidligere kolleger på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Kolleganyt