Skip to main content
Forskning

Uffe Bødtger

Bevilling

Professor og speciallæge i lungemedicin ved Syddansk Universitet og Sjællands Universitetshospital Uffe Bødtger modtager 4.055.708 kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingen gives til et nationalt projekt om guidelinebaseret behandling af pleurasygdomme i akutmodtagelser og sengeafsnit mhp. reduktion af indlæggelsesdage og komplikationer.

Kilde: Sjællands Universitetshospital Roskilde og Næstved

Kolleganyt