Skip to main content
Afhandling

Johan Burisch

Disputats

Titel: Long-term disease course, cost and prognosis of inflammatory bowel disease: Epidemiological studies of a European and a Danish inception cohort 

Dato: 8. november 2022, kl. 14.00. 

Sted: Victor Haderup auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N.  

Disputatsen er tilgængelig ved henvendelse til Johan Burisch (johan.burisch@regionh.dk). 

Opponenter: prof. Henrik Toft Sørensen og prof. Uma Mahadevan  

Formand for bedømmelsesudvalget: prof. Jacob Rosenberg 

Foto: Privat

Kolleganyt