Content area

Henning Overgaard Nielsen

25.1.1946-29.7.2019

Forfatter(e)

Torsten Pless, Michael Bau Mortensen, Alan Ainsworth, Claus Fristrup, Michael Hareskov Larsen

Jesper Durup, Niels Qvist, Lars Rasmussen, Claus Christian Vinther, Ole Kronborg, Claus Peter Hovendal og Thorkild Bremholm Rasmussen

Henning blev født den 25. januar 1946 i Bedsted i Thy og døde efter et alt for kort otium den 29. juli 2019 i sit hjem i Kolding. Hermed er en fremragende og betydende kirurg i Region Syddanmark gået bort.

Henning var en rigtig thybo uden store armbevægelser eller mange ord og uden behov for selviscenesættelse. Til gengæld var han knivskarp såvel klinisk, kirurgisk og akademisk inden for sit primære fagområder som var cancer i lever, pancreas og galdeveje samt øvre gastrointestinal tractus.

Henning blev læge fra Aarhus Universitet i 1971, speciallæge i kirurgi i 1983 og speciallæge i kirurgisk gastroenterologi i 1985. Da han kom til Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital, i december 1995 fra en overlægestilling i Kolding, var han således en bredt uddannet kirurg.

Henning var usædvanlig talentfuld med udpræget snilde og risikovilje, når det kom til de virkeligt svære og udfordrende operationer. Han kunne lide at bevæge sig i et vanskeligt kirurgisk felt og gjorde det med en sublim teknik og oversigt. Det var således typisk, at det var Henning, som blev tilkaldt, når det trak op til problemer på en af operationsstuerne.

Henning var først og fremmest patienternes mand, og hans store kliniske indsigt bevirkede, at han var hurtig til at erkende og handle på de komplikationer, som kan opstå efter vanskelige indgreb, og her strakte han sig langt for at hjælpe eller forbedre patienternes situation.

Henning var en årrække ledende overlæge på afdelingen, men savnede patienterne og genoptog derfor det kliniske arbejde som specialeansvarlig overlæge for leverpancreas- og galdevejskirurgien – en stilling han bestred helt frem til sin pensionering.

Henning skrev doktordisputats i 1990 og, som han selv udtrykte det med et lille smil, om et emne, som i dag betragtes som obsolet »The antral gastrin producing cells in duodenal ulcer patients with speciel reference to treatment with cimetidine«. Han mente dog ikke, at dette faktum havde gjort ham akademisk uskarp, og det var en rigtig antagelse. Henning var meget vidende og belæst og deltog med skarp analytisk sans i afdelingens forskningsaktiviteter gennem hele sin ansættelse.

I januar 2019 fik Henning konstateret dissemineret cancer. Han var meget åben om sin sygdom og tog tilsyneladende det faktum, at han snart skulle dø, med sin vanlige nordjyske ro og humor lige til det sidste. Henning og hans hustru gennem 50 år Lotte, som var hans muse og faste klippe i tilværelsen, fik herefter lidt mere end et halvt år sammen inden hans død i deres dejlige hjem med udsigten over fjorden.

Henning var på alle fronter en institution og en af de bærende kræfter på afdeling A og på Odense Universitetshospital. Han har udfyldt vigtige roller som ledende overlæge, specialeansvarlig overlæge, uddannelsesansvarlig overlæge og klinisk lektor. Som det allervigtigste har han været inspirator, mentor og faglig sparringspartner for en lang række af de kirurger, der i dag er ansat på afdeling A samt rundt omkring på danske hospitaler.

Vores varmeste tanker går til Lotte og hans børn Christian og Mette samt hans elskede børnebørn.

»Mand dør, men ej dør mands dåd«.