Content area

Mogens Dam

27.4.1935- 4.5.2022
Forfatter(e)

Jørgen Alving, Arne Møller, Anne Sabers og Annelise Smed

Speciallæge i neurologi, professor og overlæge dr. med. Mogens Dam er død efter længere tids sygdom, 87 år gammel.

Mogens var, om end kontroversiel, en koryfæ indenfor dansk epileptologi.

Allerede som nyuddannet læge i starten af 1960’erne startede hans videnskabelige interesse for epilepsi og resulterede i en doktordisputats ti år senere. Indenfor få år havde han været medstifter af Dansk Epilepsi Selskab, hvor han efterfølgende var mangeårigt medlem af bestyrelsen, herunder i 14 år som formand. Hans kæmpe engagement indenfor området blev også understreget af, at han i 1981 blev valgt som præsident for The International League Against Epilepsy.

Mogens blev overlæge på neurologisk afdeling ved det nyåbnede Hvidovre Hospital i 1976. Han blev bannerfører for introduktionen af epileptologi som subspeciale i Danmark og udviklede i løbet af de næste 20 år Epilepsiklinikken på Hvidovre Hospital til en højtspecialiseret klinik af internationalt format.

En af Mogens’ store landvindinger var genindførelse af epilepsikirurgi i Danmark. Denne behandlingsform af svær invaliderende epilepsi var blevet indført af neurokirurg, overlæge Kjeld Værnet i 1960’erne, men havde i en del år været i miskredit, da den blev sat i forbindelse med diskussionerne om psykokirurgi. I slutningen af 1980’erne satte Mogens sig i spidsen for et tværdisciplinært samarbejde mellem Hvidovre Hospital og Epilepsihospitalet i Dianalund samt en række københavnske hospitaler med specialiseret højteknologisk udstyr, og de første operationer blev genoptaget i 1989. For at kunne tilbyde den bedst mulige udredning og behandling tog han i begyndelsen af 1990’erne på en længere studierejse til de førende centre indenfor epilepsikirurgi i USA og kunne på denne baggrund advokere for indførelse af nyeste diagnostiske teknikker, først og fremmest up to date MR-skanning og undersøgelser med intrakranielle eeg-teknikker. Der var imidlertid stor skepsis blandt myndighederne og kollegialt, så de første mange år var der store begrænsninger på, hvilke patienter der måtte opereres i Danmark, mens øvrige patienter blev sendt til operation i udlandet. Det danske epilepsikirurgiteam fungerer nu på højt internationalt niveau og kan yde alle typer af epilepsikirurgi.

Mogens gik på pension i 2001, efter at han de sidste år af sin karriere arbejdede som klinisk professor på neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. I sit otium passede han sine private patienter fra villaen i Virum og dyrkede sine mange interesser. Mogens var kunstner, malede akvarel og gouache, havde altid sine skitseblokke og lærreder med i kufferten på sine utallige rejser rundt i verden og holdt flere udstillinger. Han havde i en lang årrække studiekreds om filosofi med hustru og nære venner.

Mogens mistede sin hustru, neurolog, dr.med. Agnete Mouritsen Dam i 2005. Han fandt sammen med Julia, en polsk læge og ungdomsbekendt, og levede de sidste år skiftevis på Bornholm og i Wrocław.