Content area

Otto Sneppen

20.2.1935-13.10.2021
Forfatter(e)

Ivan Hvid, Anders Odgaard, Per Kjærsgaard-Andersen, Cody Bünger, Ebbe Stender Hansen, Søren Overgaard, Bjarne Møller Madsen, Kjeld Søballe, Johnny Keller, Peter Holmberg Jørgensen, Frank Madsen, Frank Linde, Martin Lind, Peter Helmig, Hans Viggo Skjeldborg Johansen, Lars Henrik Frich, Michael Toft Væsel, Steen Lund Jensen, Søren Rasmussen Deutch, Ming Ding & Bo Sanderhoff Olsen

Vi har med sorg modtaget nyheden om professor Otto Sneppens død. Sneppen, som alle kaldte ham, var sin generations førende ortopædkirurg.

Otto Sneppen, oprindeligt fra Lolland, blev uddannet i København, hvor han blev overlæge ved Rigshospitalet. I 1972 disputerede Sneppen ved Københavns Universitet med en afhandling om malleolpseudartroser. I 1979 blev han udnævnt til professor ved Ortopædisk Hospital i Aarhus, her fulgte 25 produktive år som leder af Ortopædisk Hospital, siden som ledende overlæge ved den samlede ortopædkirurgiske afdeling i Aarhus. Sneppen var primus motor i sammenlægningen af de oprindeligt tre store afdelinger i Aarhus, derved sikrede han en specialisering efter amerikansk mønster, og en førende stilling for afdelingen i Aarhus, både nationalt og internationalt. Dette lagde desuden grunden til den struktur, der har sikret den faglige udvikling i ortopædkirurgien i hele landet, men samtidig har sikret et samlet speciale.

Sneppen grundlagde i 1980 Biomekanisk Laboratorium ved Ortopædisk Hospital, der blev et omdrejningspunkt for hans videnskabelige bidrag til ortopædkirurgien igennem en stor produktion af videnskabelige artikler og afhandlinger. Derved blev laboratoriet et springbræt for mange unge ortopædkirurger til en karriere inden for forskellige ortopædkirurgiske fagområder på alle landets ortopædkirurgiske afdelinger.

Sneppen var i hele forløbet fokuseret og determineret omkring styrkelsen af afdelingen i Aarhus, men også i styrkelsen af specialet både nationalt og internationalt. Sneppen blev i 1984-1986 formand for Dansk Ortopædisk Selskab, hvor han siden 2005 var æresmedlem. I 1993-1995 var han formand for SECEC, det europæiske selskab for skulder- og albuekirurgi. I 1998-1999 var han formand for EFORT, det europæiske selskab for ortopædi og siden 2007 æresmedlem.

Sneppens lærebog i faget, Ortopædisk Kirurgi, blev udgivet i 1986, efterhånden suppleret med flere redaktører, og aktuelt forberedes 9. udgave.

Han var et privat menneske, som i det daglige arbejde var fokuseret og stringent. Alligevel havde han blik for kolleger og patienters bekymringer og var ikke tilbageholdende med støtte og opmuntring. Han havde humor, som var mere empatisk end udfarende.

Dansk ortopædkirurgi og mange danske ortopædkirurger skylder Otto Sneppen en meget stor tak for hans virke for dansk ortopædkirurgi.

Æret være Otto Sneppens minde.