Content area

Svend Trier

23.10.1923-20.1.2020

Forfatter(e)

Sven Philip Jørgensen og Erik Darre

Generallæge Svend Trier lukkede sine øjne for sidste gang den 20. januar efter 96 aktive og begivenhedsrige år.

Trier voksede op som lægesøn på Frederiksberg. Han blev som gymnasiast medlem af Akademisk Skyttekorps og under besættelsen tilknyttet modstandsbevægelsen. Som konsekvens af jødeforfølgelserne i 1943 flygtede han til Sverige og indtrådte som menig infanterist i Den Danske Brigade. I 1949 (som stud.med.) skrev han et 14 sider langt indlæg i Militært Tidsskrift om, hvorledes værnepligtige læger skulle uddannes. Der var nu ingen tvivl om, at fremtiden skulle lægges i lægekorpset.

Efter embedseksamen i 1950 uddannede Trier sig til embedslæge og speciallæge i intern medicin. Reservelægetjenesten i hæren i 1952 blev indledningen til en lang og imponerende karriere i forsvaret. Blev overlæge i hæren i 1959 tilknyttet Randers Kaserne sideløbende med speciallægepraksis i byen. I februar 1973 blev Trier stabslæge af 1. grad og i december samme år generallæge og chef for Forsvarets Lægekorps. De15 års chefvirke fik afgørende indflydelse på det militære lægevæsens udvikling. Trier indså tidligt betydningen af samarbejde med de store nationer og skabte vigtige kontakter med ligestillede, specielt i Tyskland, England og USA.

Det var Triers fortjeneste, at det i slutningen af 1970´erne lykkedes at oprette faste fuldtids overlægestillinger i forsvaret på lønvilkår som civile overlæger. Et resultat, som i høj grad blev muliggjort gennem Triers store engagement i det faglige arbejde i Lægeforeningen.

Under Triers ledelse lykkedes det også at opbygge en betydelig reserve af civilt ansatte læger, sygeplejersker og tandlæger, som sideløbende med civile job stillede sig til rådighed for forsvaret. Det var i høj grad fremsynet og skulle vise sig at være en forudsætning for at gennemføre de internationale missioner, som hans efterfølgere blev pålagt.

I 1988 blev Trier pensioneret fra forsvaret og slog sig ned i Aarhus sammen med hustruen Esther, som han mistede i 2010 efter mere end 57 års ægteskab. Trier plejede fortsat sit store netværk og formåede til det sidste at øse af sin store viden, bl.a. gennem en omfattende foredragsvirksomhed.

Vi er mange, der skylder generallæge Svend Trier stor tak, han gjorde det meningsfuldt at vie sit arbejdsliv til Lægekorpset.

Med hans død har dansk militærmedicin mistet sin nestor.