Skip to main content

Læger i oprør mod Styrelsen for Patientsikkerhed

Den strammere kurs mod læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed har ”sendt bølger af frygt og mismod gennem systemet”, siger læge og sætter gang i underskriftindsamling.

Trine Jeppesen er medlem af PLOs bestyrelse – men udtaler sig i denne sag som menigt medlem af Lægeforeningen. Foto: Lars Horn/Baghuset
Trine Jeppesen er medlem af PLOs bestyrelse – men udtaler sig i denne sag som menigt medlem af Lægeforeningen. Foto: Lars Horn/Baghuset

Anders Heissel, ah@dadl.dk, Britt Lindemann, brl@dadl.dk

20. dec. 2017
6 min.

Et stigende antal politianmeldelser af læger og Svendborgborgsagen har bidraget til et billede af Styrelsen for Patientsikkerhed som håndhæver af ”den sorte skole i sundhedsvæsnet”.

Det mener praktiserende læge Trine Jeppesen, som derfor har sat en underskriftindsamling i gang den 15. december, som har til hensigt bl.a. at ændre styrelsens sammenblanding af tilsyn og læring og ikke mindst få Lægeforeningen til at puste sig op og mere klart tale medlemmernes sag.

”Styrelsen spreder en utrolig negativ stemning og frygt i vores fag. Jeg fik bare nok. #detkuhaværetmig-kampagnen fik så mange underskrifter, at det har slået døren ind hos sundhedsministeren. Det var flot. Det viser noget om, hvor meget det berører folk. Hvor dybt det stikker, og hvor alvorligt det er. Det er godt, at græsrødderne kan sige fra og få opmærksomhed”, siger Trine Jeppesen, der er medlem af PLO’s bestyrelse – men som i denne sag udtaler sig som menigt medlem af Lægeforeningen.

Hun opfordrer Lægeforeningen til at nedsætte et akut udvalg, der skal arbejde på at få stoppet den ”meningsløse og ødelæggende aktivitet og magtstruktur, som styrelsen har overalt i sundhedsvæsenet”.

”Ikke bare i Svendborgsagen, men også den meningsløse og ødelæggende kontrol, der foregår hos behandlere i primærsektoren. Det er jo alvorligt det her. Folk er bange, fordi styrelsen kommer med en magt og kan sanktionere os læger langt ind i helvede. Og spillereglerne synes at være tilfældige,” siger Trine Jeppesen.

Jeg kan ikke huske i mine år som læge, at vi som en samlet lægestand har samlet os så talstærkt i en protest, som denne bølge er et udtryk for. Derfor skal der handling nu. Trine Jeppesen, praktiserende læge

Det frustrerer lægerne

Underskriftindsamlingen har på fem dage fået knap 800 underskrifter og nogle af de underskrivende læger angiver bl.a.:

”Fordi kontrol, dokumentationskrav og sanktionstrusler er ude af proportion og efterhånden udgør en stor trussel mod rationel, effektiv og individbaseret lægevirke”.

Mens en anden læge kort og godt skriver:

”STPS er en trussel mod vores faglighed”.

En tredje læge beskriver, hvordan der er at få en besked fra styrelsen i sin e-boks:

”Fordi jeg får det dårligt, når der kommer en besked om, at der er noget i min e-box fra STPS - er det mig der bliver uretfærdigt dømt næste gang? - uden mulighed for at anke”, skriver lægen.

Det er meningen, at indsamlingen skal vare til den 24. december, hvorefter Trine Jeppsen vil overrække underskrifterne til Lægeforeningen med opfordringen om at ”puste sig op”.

Det er især sammenblandingen af øget kontrol og læring, som er et problem for Trine Jeppesen.

”Man kan ikke som styrelse have en undervisningsenhed samtidig med, at man har en livrem i baglommen. Det er den sorte skole i sundhedsvæsnet. Man kan ikke blande kontrol med faglig læring, så det skal adskilles fuldstændigt. Jeg ved godt, at styrelsen siger, at der er vandtætte skotter mellem de to afdelinger, men det tror jeg ikke på. Så ved jeg også godt, at ministeren har nedsat flere forskellige udvalg, der skal kigge på bl.a. journaliseringsreglerne, og at Lægeforeningen afventer dommen fra Højesteret i marts. Men det kan vi bare ikke vente på. Det her er helt grundlæggende for lægers måde at arbejde på. Og jeg kan ikke huske i mine år som læge, at vi som en samlet lægestand har samlet os så talstærkt i en protest, som denne bølge er et udtryk for. Derfor skal der handling nu”,” siger Trine Jeppesen.

Ikke mening at evaluere før tid

Anne-Marie Vangsted, direktør Styrelsen for Patientsikkerhed, ærgrer sig over, at styrelsen ikke har haft en bedre dialog med lægerne.

"Hvis man mener, at guidelines ikke er tidssvarende, skal man fortælle os det, så vi kan reagere på det. Men jeg har lidt svært ved at gennemskue præcis, hvad der er, de vil, men jeg kan sige, at vi skal evaluere strammerpakken og det risikobaserede tilsyn efter tre år, og det giver ikke mening at evaluere, før vi er kommet rigtigt i gang", siger Anne-Marie Vangsted til Ugeskriftet.dk.

Hun siger, at det naturligvis ikke var meningen, at læger skulle blive utrygge over en besked fra styrelsen i deres e-boks.

"Det er jeg frygteligt ked af at høre, men Styrelsen for Patientsikkerhed er andet end tilsyn. Det er vigtigt at kommunikere ud til lægerne, når der kommer nye rettigheder og pligter på et område som tvang. Og over 7.000 har været inde at klikke på linket til materialet, så det har altså været en effektiv måde at få bred viden ud i sundhedsvæsenet på. Jeg er ked af, at man ikke kan skrive en overskrift i sms’en fra e-boks, hvor vi kunne have skrevet, at det handlede om informationer om somatisk tvang, som jeg har hørt folk spørge, om vi ikke kunne have gjort. Men vi har lyttet til det og vil fremover offentliggøre, at noget er på vej, så folk ikke bliver forskrækkede. Næste gang kan jeg forestille mig, det kommer til at handle om en ny revideret journalføringsbekendtgørelse", siger hun.

Vi er i fuld gang, Trine

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, undrer sig lidt over timingen i Trine Jeppesens kritik af Lægeforeningen.

"Det er fint, at Trine Jeppesen er så engageret i kritikken af styrelsen, men jeg undrer mig lidt over, at hun vil sende underskrifterne til Lægeforeningen, for budskaberne er dybest set de samme, som vi har rettet mod styrelsen og ministeriet de seneste måneder. Denne sag har allerhøjeste prioritet lige nu i Lægeforeningen, og vi har sat en masse ting i gang”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han har mødtes med sundhedsministeren, med Styrelsen for Patientsikkerhed, med de fleste partier på Christiansborg med bl.a. budskabet om, at der skal mere balance i styrelsens arbejde med læring og straf, og at der skal være en ankeinstans til behandling af midlertidig fratagelse af lægers autorisation. Desuden har Lægeforeningen ifølge formanden bl.a. agiteret for, at journaliseringsfejl ikke skal tælle med på linje med faglige fejl i offentliggørelser i ’gabestokken’, at styrelsens arbejde med læring og forebyggelse af fejl skal vægte langt højere i styrelsens resultatkontrakt, og at evalueringen af strammerpakken fremrykkes til sommeren 2018.

”Og desuden har vi ønsket et udvalg, der skal kigge på journaliseringsreglerne, hvilket ministeren allerede har bebudet. På den måde har vi handlet og kan konstatere, at det har givet resultater, men selvfølgelig skal vi fortsat presse på. Vi har maksimalt fokus på sagen, og hvis Trine Jeppesen vil flytte sagen mest muligt, skulle hun i stedet sende underskrifterne til ministeren eller styrelsen”, siger Andreas Rudkjøbing.

Læs også: Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder flere læger

Læs også: DEBAT - Lægelige topledere: Styrelsen for Patientsikkerheds linje bekymrer

Læs også: Læger efterlyser forebyggelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs også: Læger kræver klarere regler for journalføring

Læs også: Sundhedsministeren iværksætter omkalfatring af journaliseringsreglerne

Læs også: Svendborgsagen kommer for Højesteret

Læs også: Få overblikket: Ugeskriftet guider dig igennem Svendborgsagen