Skip to main content

Miraklet på Blegdammen – polioepidemien i 1952

Bogen er en gribende fortælling om den store polioepidemi, der ramte Danmark i 1952-1953. Da epidemien så mørkest ud, skete et mirakel som endte med at redde mange menneskeliv, skriver anmelder Peter Skinhøj, professor emeritus, dr.med.
Cover: Frydenlund
Cover: Frydenlund

Peter Skinhøj, professor emeritus dr.med.

3. jan. 2021
3 min.

Her i coronaepidemiens tid er det også blevet tid for bogudgivelser om epidemier som f.eks. Jeanette Varberg og Poul Duedahls »Den fjerde rytter« og Jakob Eberhardts »Verdenhistoriens største epidemier«. Endnu en bog er netop udsendt, denne gang specielt om den store polioepidemi i Danmark i 1952-1953 . Denne bog er imidlertid ikke blot endnu en beskrivelse af de ulykker, der ramte os det år, men har som anledning , at det i år er 75-året for oprettelsen af Landsforeningen mod Børnelammelse, nu PolioForeningen. Det er imidlertid ikke blot et jubilæumsskrift, men har som hovedindhold en lang række patientfortællinger. Disse består dels af erindringer om det akutte sygdomsforløb og kampen for at opnå en acceptabel førlighed, dels – og ikke mindst – beretninger om tiden, der fulgte, og de senfølger der kaldes postpoliosyndrom. Syndromet medfører accelereret svækkelse af tidligere ramte muskelgrupper, træthed samt smerter og rammer hos 30-40% af patienterne.

En anden del af bogen beskriver fra forskellig synsvinkel nogle af de strabadser, epidemien medførte for Blegdamshospitalet , der modtog op til 50 patienter om dagen, mange med respiratoriske problemer. Min forgænger, professor H.C.A. Lassen, ledede enevældigt slagets gang, og hans beretning til Landsforeningen om forløbet er gengivet i bogen.

Man rådede kun over en enkelt tankrespirator, så mange børn døde, indtil anæstesiologen Bjørn Ibsen på foranledning af sin ven reservelæge Mogens Bjørneboe fik anledning til at demonstrere, at man via trakeotomi kunne håndventilere patienterne ud af deres hypoxi. Medicin- og tandlægestuderende blev rekrutteret til opgaven, og efteråret igennem deltog over 1.500 studenter i at ventilere de op til 300 patienter, der havde behov for det.

PolioForeningens historie er naturligvis også omtalt. Dels med en tribut til dens mangeårige karismatiske leder, landsdommer Holger Kallehauge, der selv havde et handikap efter polio, dels de mange aktiviteter, foreningen fik igangsat, herunder forskningsinstituttet på Blegdamshospitalet og Hornbæk Kurbad samt oprettelsen af behandlingsklinikken på Tuborgvej, som senere blev flyttet til Specialhospitalerne i Rødovre og Aarhus. Her ydes fortsat specialiseret genoptræning og rehabilitering af tidligere patienter, ligesom man varetager et handikapbilistcenter for patienter med fysiske funktionsnedsættelser.

Læsere med lægefaglig baggrund kan nok med fordel få større indblik i epidemiens forløb ved at læse Paul Warwickers bog »Polio: historien om den store polioepidemi i København i 1952« fra 2006, men »Miraklet på Blegdammen« er med de mange illustrative patientberetninger en fornem cadeau til PolioForeningens jubilæum.

Fakta

Fakta