Skip to main content
Mindeord

Bo Holma

Philippe Grandjean og Gunnar F. Nordberg

17.8.1929 – 24.12.2023

Vi har for nylig modtaget underretning om, at vores kollega og inspirator, Bo Oskar Arvid Holma, er gået bort. Han blev født i Luppio (Hietaniemi) i det nordlige Sverige. Holma blev uddannet læge ved Karolinska Institutet, Stockholm, i 1958, forsvarede sin disputats sammesteds i 1967, hvorefter han blev ansat som docent i hygiejne og forebyggende medicin ved Karolinska Instituttet og senere tilknyttet Statens Institut för Folkhälsan. Han udviklede metoder til anvendelse af radioaktivt mærkede partikler af forskellig størrelse for at vurdere lungernes evne til at fjerne dem, herunder også ciliernes egenskaber, først i modeller med kaniner. Bo Holma blev konstitueret som professor i hygiejne ved Københavns Universitet i 1970, senere formelt udnævnt i 1974 efter opnåelse af dansk indfødsret. Han modtog ridderkorset i 1981. Professoratet var placeret på Hygiejnisk Institut og Budde-laboratoriet som nabo til Niels Bohr Instituttet. Holma huskes specielt for sin innovative forskning i luftvejenes fysiologi og partiklers påvirkninger, af speciel relation til luftforureninger. Han indførte nye, avancerede metoder i faget så som scanning elektronmikroskopi og atomabsorption. Blandt hans internationale funktioner var posten som præsident for Association of Schools of Public Health in the European Region, hvori Holma deltog som ansvarlig for den daværende danske uddannelse som embedslæge. Holma var visionær og inspirerende, men kunne ind imellem også være standhaftig, når det virkelig gjaldt. Efter etableringen af Panum Instituttet ønskede fakultetet at samle de lægevidenskabelige institutter. Men Holma mente, at man skulle respektere Vilhelm Chr. Buddes (1844-1893) testamente, der med forsinkelse tillod opførelsen af bygningen på Blegdamsvej (Budde er bl.a. kendt som daværende formand for Lægeforeningen og redaktør af Ugeskrift for Læger). Holma fratrådte sit professorat i 1990 og udvandrede til USA, hvor han fortsatte sin forskning som gæsteprofessor i Chicago og i Edmonton, Canada. Han boede i Detroit i mange år, men flyttede for halvandet år siden hjem til Sverige, hvor han senest boede på plejehjem på Lidingö.

Kolleganyt