Skip to main content
Mindeord

Erik Juhl

Thorkild I.A. Sørensen, Sten Madsbad og Christian Gluud

22.4.1939–2.4.2024

Fra vi var ganske unge læger har Erik været vores tutor, mentor, inspirator og ven. Erik havde en dyb forståelse af behovet for klinisk forskning som grundlag for forbedring af patientbehandlingen, både generelt, men også som motiverende redskab til højnelse af kvaliteten af det daglige kliniske arbejde. At evidens-baseret klinisk praksis krævede randomiserede kliniske forsøg som redskab til uhildet og pålidelig vurdering af hvad der ville gavne patienterne bedst, veg han ikke fra. 

Kombineret med hans suverænt udviklede sans for igangsætning og udførelse af forskningen, også praktisk og organisatorisk, og for rekruttering af interesserede yngre kollegaer, gav dette ham en kolossal indflydelse på området. I de år Erik var aktiv kliniker i hepatologi på københavnske hospitaler engagerede han sig selv i en lang række store projekter, og blev tidligt en naturlig og højt respekteret del af projektledelserne. 

Den ’sociale intelligens’, som han ofte fremhævede var essentiel i ledelse og samarbejde, havde han selv i allerhøjeste grad, udtrykt i lune, ironi, humor og livsglæde. Da hans karriere i midt 1980’erne skiftede til det administrative spor som cheflæge på Hvidovre Hospital, direktør i Københavns Sundhedsvæsen og senere administrerende direktør for Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), tabte han ikke den kliniske forskning af syne, men brugte sine gode relationer til det lokale og nationale politiske bagland til fortsat støtte for forskningen. Han tog initiativ til at etablere et forskningsråd i Københavns Sundhedsvæsen, hvorfra udsprang planerne om etablering af Copenhagen Trial Unit. 

Regeringen gav ham opgaven at udforme en national strategi for dansk sundhedsforskning (NASTRA), hvor kliniske forskning også kom i højsædet. Han etablerede et samarbejde mellem H:S og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der førte til skabelse af ’Københavns Universitetshospital’. Erik havde også blik for styrkelse af forskning til forbedring af folkesundheden. Erik støttede etablering af Institut for Sygdomsforebyggelse i Københavns Sundhedsvæsen. Han spillede en afgørende politisk rolle i omdannelse af det gamle, lukkede Kommunehospital til Center for Sundhed og Samfund, der nu er en del af Københavns Universitet. Vi er dybt taknemmelige for at have været en del af Eriks liv på disse fronter. Vores tanker går til familien, for hvem savnet er størst.

Æret være Erik Juhls minde.

Kolleganyt