Skip to main content
Udnævnelse

Jakob Christensen og Lars Hageman Pinborg

Formand

Professor ved Aarhus Universitet Jakob Christensen og professor ved Rigshospitalet Lars Hageman Pinborg er udnævnt til nyt formandskab for den nyoprettede database Epilepsidatabasen. Den landsdækkende nye database har til formål at monitorere og forbedre kvaliteten i udredningen, behandlingen og plejen af alle patienter med epilepsi.

Kilde: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Kolleganyt