Skip to main content
Foto: Mie Brandtsrup
Forskning

Michael Eriksen Benros

Bevilling

Professor på Psykiatrisk Center København, Michael Eriksen Benros, modtager 20 mio. kr. fra Lundbeckfonden i støtte til et forskningsprojekt. Forskningsprojektet har til formål at udvide kompetencer inden for kunstig intelligens og udvikling af beslutningsstøttemodeller.

Kilde: Regions Hovedstadens Psykiatri 

HomeKolleganyt