Skip to main content
Afhandling

Morten Kelder Skouboe

Ph.d.-afhandling

Titel: Type I interferon defects in viral infections of the central nervous system

Dato: Fredag den 17. maj 2024 kl. 14.00

Sted: Merete Barker Auditorium (1253-211), Søauditorierne, Aarhus Universitet

Bedømmelsesudvalg: Søren E. Degn, Isabella Meyts, Belgien, Vanessa Sancho-Shimizu, Storbritannien

Vejleder: Trine Hyrup Mogensen

Kolleganyt