Skip to main content
Mindeord

Peter Erik Bille

Jens Frimodt-Møller

11.8.1940-29.5.2024

Erik Bille blev født på en gård ved Hjelms Bugt på Møn den 11. august 1940.

Fra 1955-59 var han landvæsenselev på Møn og 1959-61 værnepligtig på Sergentskolen ved Gardehusarregimentet i Næstved.

Her finder Erik Bille, at han vil være læge og tager først Præliminæreks- amen og så Studentereksamen i 1964 ved Ahms Kursus i København. Efter Filosofikum og Latinprøven bliver han Cand.Med. fra K.U. i 1972. 1972-73 er han Reservelæge på kir. afd. ved Sct. Josephs Hospital i København og 1973-76 Reservelæge på Aalborg Sygehus Syd og Nord på Medicinsk-hæmatologisk afd., gyn.obst.afd. og kardiologisk afd.

På Medicinsk-hæmatologisk afd. forfatter Erik Bille: “Studies on Haematologic and Cytogenitic Effect of Lithium”. Acta med. Scand. 1976-87 er Erik Bille i Kompagniskabspraksis i Aalborg og fra 1987 til 2002 i Solopraksis på Nørregade i Aalborg.

Erik Bille var en meget afholdt læge. Han begyndte med 1200 patienter og fik lukket for nye patienter, da han havde 2000 tilmeldte efter 4 år!

Som pensionist flyttede Erik Bille til Præstø tæt på hjemegnen. Her virkede han som lægevikar fra 2002-06 i Maribo, Gedser og Nykøbing F.

Alt imens hans praktiske arbejde underviste Erik Bille i “Almen medicin” ved Sygehusforvaltningen, arrangerede columnakurser for “Dansk Selskab for Manuel Medicin” og skrev: “Skadestuefunktionen i Aalborg” til UfL.

Fra 1980 til 1986 var Erik Bille medlem af Praksisudvalget i Nordjyllands Amt. Her fik han i oktober 1984 oprettet “Arbejdsgruppen Vedrørende Sundhedspolitik”(AS) med Erik Bille som leder og Kirsten Schierup Freund og Jens Frimodt-Møller som medlemmer. I de følgende 6 år gennemførte AS det store projekt “Forebyggende helbredsunder- søgelser/helbredssamtaler for voksne i Nordjyllands Amt” disponeret bl.a. som følge af beslutningen af WHO’s 30. generalforsamling i 1977, hvor man vedtog “HFA 2000” (Health For All by the year 2000).

Bevæggrunden for Erik Bille var bl.a.:

“Frustrationen i vort daglige arbejde som praktiserende læger var moti- vationen for at gå ind i Praksisudvalget for herigennem at forsøge at på- virke udviklingen i almen praksis!”

Projektet var inspireret af den norske læge Harald Siemens virke/bog “Helsekontroller-til nytte eller bekymring” og Erik Billes studierejse til Troms fylke i 1985.

Fra 1986 deltog 45 læger (efter instruktor kurser) med 961 gennemførte undersøgelser/samtaler i fire forskellige aldersgrupper. Nordjyllands Amt foretog indkaldelserne og DIKE (dansk institut for klinisk epidemiologi) foretog evalueringen.

I 1990 blev Forsøgsrapporten udgivet. Erik Bille blev tildelt “Aktivi- tetsprisen” fra “Dansk selskab for almen medicin” og PS blev belønnet med ”MAHLER-PRISEN” fra PLO og DSAM, som anderkendelse for det store projekt.

Den forebyggende samtale og undersøgelse er sidenhen blevet manifesteret i “Overenskomsten for Almen Praksis”!

Erik Bille var gift med Tandteknikker Anni (f. Hansen) på 59. år!

Hans fritidsinteresser var skønlitteratur, musik, jagt, naturoplevelser og rejser, var således på en 6 ugers rejse med Anni til Australien i 1987.

Erik var en meget begavet, omsorgsfuld og kærlig ven med en imponerende arbejdsomhed. Hans sidste år var præget af sygdom, som han selv vidste mere om end hans behandlere og han klagede sig aldrig!

Vores tanker går til Anni og Eriks familie.

Æret være Eriks minde.

Kolleganyt