Skip to main content
Mindeord

Poul Erik Søndergård-Petersen

Knud Gade Freund

17.4.1938 – 9.3.2024

En af de store danske ortopædkirurger er her ikke mere.

Efter at have færdig uddannet sig på de Århusianske sygehuse, kom han i 1980 til det daværende Centralsygehus i Esbjerg som overlæge.

Her fik han indført knæalloplastikken og den skopiske kirurgi. Han var en af pionererne indenfor opstarten af korsbåndskirurgien i Danmark. På dette tidspunkt blev korsbåndskirurgien foretaget ved åben kirurgi. Skopien var ikke så langt fremme på den tid og Søndergård, som han blev kaldt i dagligdagen af os yngre læger, fastholdt denne teknik til han ophørte med at lave korsbånd.

Søndergård var en sjælden dygtig kirurg og ferm med sine hænder. Han var pragmatisk i sin tilgang til kirurgien og det rent videnskabelige kom i anden række, når han skulle afprøve nye teknikker. Han var kendt i sportskredse, for sin behandling af lyskesmerter. Mange topatleter indenfor fodbold, håndbold og ishockey er brevet opereret og blevet smertefri efter en Bassini plastik.

Han var en inspiration for os unge og mange der kom forbi ortopædkirurgisk afdeling, endte op som speciallæger i ortopædi. Han havde en stor del af denne fortjeneste.

Han fulgte med i vores hverdag og gav gerne sin viden fra sig via sin kirurgiske undervisning.

Han var altid med, når der skulle være fest. Han var den, der lavede underholdning og skrev festsange. Han var musikalsk. Han holdt af sport og specielt fodbold. Han havde sit eget fodboldhold, kaldet ”Krykhusarerne”, da holdet primært bestod af opererede korsbåndspatienter, der var blevet opereret på vores afdeling og fodbold var en del af genoptræningen efter operationen. Her var det en naturlig del, at afdelingens læger også deltog.

Søndergård havde mange strenge at spille på. Han var sin egen arkitekt og tegnede og byggede sit eget hus. Han drev også landbrug på et tidspunkt.

I 2002 stoppede han som overlæge i det offentlige og startede privathospitalet Ortopædkirurgisk Center Varde sammen med Axel Holm. Her opbyggede de et velfungerende privathospital indenfor de fleste subspecialer under ortopædkirurgien.

Her forblev han indtil 2007, hvor undertegnede overtog firmaet og Søndergård fortsatte som konsulent nogle år endnu.

Søndergård var vores og min læremester.

Æret være hans minde.

Kolleganyt