Skip to main content
Mindeord

Sven Eric Kindt

Asgerd Krogh Kristensen, Michael Skov Jensen, Tina Nørregaard Gissel

9.11.1957 – 3.12.2023

Vores mangeårige og vellidte kollega, Eric Kindt, sov stille ind på Hospice Limfjord d. 3. december 2023.

Eric blev uddannet Cand. Med. i Odense i 1986. Herefter fulgte ansættelser på Tarm og Esbjerg Sygehus, inden han tog til Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige. Her arbejdede han i en årrække og uddannede sig som specialist inden for Lungemedicin og Intern Medicin.

Efter ansættelser i såvel Århus som Aalborg kom han i 2002 til Lungemedicinsk afdeling i Skive, senere Viborg-Skive, hvor han som overlæge var tilknyttet resten af sit faglige virke.

Eric var en fremragende kliniker. Hans teoretiske viden kunne synes ubegrænset – også inden for emner, der ikke havde behøvet at være en del af hans hverdag. Det siges, at han læste Medicinsk Kompendium forfra, hver gang en ny udgave blev udgivet. En af hans spidskompetencer var den billeddiagnostiske forståelse og deraf evne til at identificere og beskrive radiologiske fund på et højt niveau. En anden var den invasive del af lungemedicinen, som han i den grad dygtiggjorde sig i. Selv de mere vanskelige procedurer, herunder anlæggelse af permanente pleuradræn, voldte ham sjældent problemer. Mange patienter har gennem tiden opbygget en dyb tillid til ham, ikke mindst grundet hans tekniske kunnen.

Eric var altid velformuleret og skarp og han var en inspirator for mange. Som klinisk vejleder var han meget vellidt blandt yngre lægekollegaer og ligeså som sparringspartner for sine speciallægekolleger.

Privat var han gift med Sonja, og sammen har de fået Astrid og Johan. Han prioriterede tid og oplevelser sammen med familien, som han ofte stolt fortalte om.

Han var en ægte gourmet, og ikke overraskende var han også blandt de bedste på sit madlavningshold for herrer.

Fritiden blev desuden brugt på løb og sejlads. Det blev til mange gode og værdifulde ture med båden rundt om i de danske farvande i løbet af de seneste år især.

De sidste 10 år af sin liv levede Eric med en kræftsygdom. Blandet andet som følge af sin årvågenhed og kampgejst vandt han glædeligvis mange små sejre over den i tidens løb. Han blev utrætteligt ved med at kæmpe til det sidste - uden at klage sig, og i vores dagligdag med Eric var han fortsat den samme dygtige kollega med det imponerende overskud.

Vores tanker går til familien.

Æret være Eric Kindts minde.

Kolleganyt