Content area

Edda Sveinsdottir

9.4.1936-3.4.2022
Forfatter(e)

Sissel Vorstrup, Olaf Paulson, Ernest Stokely, Søren Holm, Tomasz Goldman, Vibe G. Frøkjær, Jens Henrik Henriksen og Svend Strandgaard

Edda Sveinsdottir var Danmarks første kvindelige datalog og blev i 1987 Danmarks første professor i datalogi, ved Roskilde Universitetscenter.

Edda blev født på Island som datter af en islandsk far og en dansk mor, men hun voksede op i Danmark.

Kort efter studentereksamen i 1955 giftede Edda sig 19 år gammel med Niels Alexander Lassen, læge og siden verdensberømt hjerneforsker. Sammen udviklede de et tæt samarbejde, der tog udgangspunkt i hans forskning med at benytte radioaktive sporstoffer til at måle hjernens gennemblødning og aktivitet.

Edda gennemførte sin universitetsuddannelse inden for matematik og fysik sideløbende med, at hun fødte tre af deres fire sønner. Hun interesserede sig for det spirende edb-miljø, lærte sig programmering og blev lektor ved det nyoprettede datalogiske institut i 1970, hvor hun kort tid efter blev institutbestyrer.

Edda spillede en stor rolle ved udviklingen af algoritmer til måling af hjernens regionale gennemblødning. I 1960’erne arbejdede hun med brugen af radioaktive inerte gasser injiceret intraarterielt til måling af gennemblødningen, først til en enkelt måling over en hemisfære med en stationær detektor, men hurtigt derefter til måling fra multiple, til sidst 254, regioner, hvorfra data med farvekodning kunne vises på en computerskærm. Derved var den første metode udviklet, som tillod visualisering af hjernens funktionelle aktivering.

I 1970’erne fandt yderligere en væsentlig nyskabelse sted. Sammen med en kollega udviklede Edda konceptet for den første dynamiske enkelt foton-emissions-computertomograf (SPECT), en dedikeret, noninvasiv hjerneskanningsmetode. Denne skanner kunne måle hjernens gennemblødning i tre snit ved at registrere optag og clearance af en indåndet radioaktiv inert gas. I denne sammenhæng indgik hun i et tværsektorielt samarbejde med ingeniører, fysikere, læger og dataloger og det danske firma Medimatic.

Prototypen af denne SPECT-skanner blev installeret på Rigshospitalet og siden installeret flere steder i verden. Klinisk anvendes sådanne skannere fortsat til diagnosticering af bl.a. demenssygdomme og Parkinsons sygdom.

Edda havde et lyst sind, altid positiv og venlig med en legende, kreativ og altid nysgerrig tilgang til nye udfordringer, og hun var en inspirator og rollemodel for mange.

Edda gik bort den 3. april 2022 med sine børn og børnebørn omkring sig, efter længere tids sygdom med Alzheimers demens.