Content area

Jes Gerlach, stifter af Psykiatrifonden

26.11. 1938-30.4.2022
Forfatter(e)

Anne Lindhardt og Torsten Bjørn Jacobsen, hhv. tidligere og nuværende forperson for Psykiatrifonden.

Et meget betydningsfuldt menneske for psykiatrien i Danmark og for udbredelsen af forståelse og viden om psykisk sygdom er gået bort. Jes Gerlach blev 83 år. Han stiftede Psykiatrifonden i 1996, i dag en støt voksende organisation, der arbejder for at forebygge psykisk sygdom og nedbryde de mange fordomme, mennesker med psykisk sygdom stadig møder.

Jes var uhøjtidelig og nærværende. Han var desuden et netværkstalent uden lige. Jes var eminent til at alliere sig med mennesker, der ofte havde egne livserfaringer med psykisk sygdom fra deres nærmeste familie, og som derfor engagerede sig dybt i arbejdet med at udbrede viden og forståelse. Samtidig gjorde Jes, hvad der passede ham og insisterede på at være sin egen. Jes Gerlach var garant for fakta, han var pålidelig og politisk neutral – og så var han ikke mindst højt elsket af sine patienter i den private praksis, han drev i mange år.

»Psykiatrien tiltrak mig. Allerede midt i gymnasiet vidste jeg, at jeg ville være læge, men psykiatrignisten blev først tændt under selve medicinstudiet. Det skete ikke mindst, da jeg i vinteren 1962-63 tilbragte tre måneder som studentervikar på Augustenborg, det store statspsykiatriske sygehus. Min første dag på den lukkede afdeling har jeg aldrig glemt. Jeg gik hen for at snakke med en dame, der lå i sengen. Bang, så fik jeg en lussing. Et pludseligt angreb fra damen, der tænkte: Hvorfor skal den unge mand stå her?’ Men det var en udfordring, jeg rigtigt godt kunne lide. … Selvfølgelig syntes jeg, at det var forfærdelige forhold. Men det tændte også en gnist i mig: Det må vi gøre noget ved«. Sådan formulerede Jes Gerlach det i bogen »Otte samtaler med Jes Gerlach om psykiatrien i Danmark«, der er en af de mange bøger, som er udgivet på Psykiatrifonden Forlag. Jes var forfatter til adskillige, og han kombinerede saglighed på en lettilgængelig måde med kunst og kultur, så bøgerne blev indbydende at se og læse.

Jes Gerlach blev cand.med. i 1966, speciallæge i psykiatri i 1977 og overlæge på Sankt Hans Hospital i 1978. I 1979 forsvarede Jes Gerlach sin disputats med titlen »Tardive dyskinesier«. Jes Gerlach var en internationalt anerkendt forsker, koncentreret om biologisk psykiatri og psykofarmakologi, både grundforskning og klinisk forskning. Jes Gerlach er hovedforfatter og medforfatter til en lang række internationale videnskabelige artikler med særlig fokus på antipsykotika: virkningsmekanismer, terapeutiske virkninger og bivirkninger. Han var i 1972-1990’erne med i den kliniske udvikling af clozapin, og Jes Gerlach har bl.a. udviklet og valideret Sct. Hans Scale for EPS, publiceret i 1988.
Jes Gerlach var æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab og modtog Ridderkorset af Dannebrogordenen i 2017. I 2013 fik han Lægeforeningens fornemste pris, Barfred-Pedersen æresgaven, for sit enorme arbejde for psykiatrien.

Jes efterlader sig hustru og tre voksne børn.