Skip to main content
Mindeord

Klaus Hou-Jensen

Krzysztof Drzewiecki

Birgitte Ravn Juhl

Birgitte Bruun Rasmussen

Nina Hastrup

Marianne Hamilton Therkildsen

Vibeke Ravn Skovlund

Maj-Lis Møller Talman

Regitze Henrik Nielsen

Katalin Kiss

Søren Daugaard

Niels Græm

2.2.1935-8.1.2021

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Klaus Hou-Jensen, dr.med. og fhv. adm. overlæge på Patologiafdelingen, Rigshospitalet, uventet er gået bort den 8. januar 2021. Klaus Hou-Jensen blev født den 2. februar 1935 på Frederiksberg, efter sin fars tidlige død blev han indskrevet på Herlufsholm Kostskole, og efter få år i ØK fik han interesse for medicin. Umiddelbart efter kandidateksamen i 1963 blev han ansat som videnskabelig assistent på King George VI’s Hospital, Kenya. Efterfølgende arbejdede han i perioder i udlandet bl.a. på MD Anderson Hospital and Tumor Institute, Houston, Texas, og Stanford University, Californien. Klaus Hou-Jensen uddannede sig på patologiafdelinger i København og blev speciallæge i patologisk anatomi og cytologi samt dr.med. i 1969. I 1973 blev han overlæge på FAC Hillerød, Patologisk Institut, og i 1975 overlæge på Finseninstituttet. Fra 1987, hvor patologiafdelingerne på Rigshospitalet og Finseninstituttet blev samlet, administrerende overlæge på Rigshospitalet indtil pensionering i 2000. Han var klinisk lektor i patologisk anatomi ved Københavns Universitet, og syv patologer har under hans vejledning forsvaret disputats og erhvervet titlen dr.med.

Klaus Hou-Jensen var aktivt medlem af talrige nationale og internationale forskergrupper og selskaber. Herunder Dansk Selskab for Patologisk Anatomi, Det Skandinaviske Mycosis Fungoides Udvalg, LYGRA, European Society of Pathology, Cancer and Acute Leukemia Group B og medstifter af Dansk Melanom Gruppe i 1981. Det faglige engagement resulterede i langt over 100 videnskabelige artikler og afsnit i fagbøger. Han var formand for Danske Patologers Organisation fra 1983 til 1989, ligesom han var den bærende kraft i afholdelsen af European Society of Pathologys kongres i København i 1995.

Ud over patologi og forskning var Klaus Hou-Jensen en yderst kapabel rytter, også når det gjaldt de halvvilde heste i Texas. Han nød at sejle sejlbåde og var meget skattet som rorgænger og gast. Han var den fødte holdleder, inspirerende og kontant. Han var et selskabsmenneske og en ven, som man altid kunne regne med i med- og modgang. Vi er mange, der har været så heldige at have nydt godt af Klaus Hou-Jensens faglige kompetencer, ildhu, evne til at inspirere og støtte som kollega og ven. Et fantastisk og sjældent menneske er gået bort. Vi vil alle savne ham.

Vore tanker går til hustruen gennem 35 år, Luba Romanova.

Kolleganyt