Skip to main content
Mindeord

Ove Korsgaard

Jørgen Gram, Anna-Marie Bloch Münster og Niels Korsgaard

05.9.1933-19.1.2020

Overlæge Ove Korsgaard døde den 19. januar 2020 86 år gammel.

Ove mindede ofte sine medoverlæger om: »Mit personale elsker mig, og jeg elsker mit personale«. Der var rigtig meget sandhed i dette udsagn. Ove var afholdt og respekteret af personalet ved Klinisk Biokemisk Afdeling i Esbjerg. Hans uddannelse inden for klinisk biokemi foregik ved Rigshospitalet og ved Københavns Kommunehospital. I 1975 blev han overlæge ved Klinisk Kemisk Afdeling på Esbjerg Centralsygehus, og han var i mange år afdelingens administrative chef. Han omlagde systematisk afdelingen fra et traditionelt centrallaboratorium til en moderne klinisk biokemisk afdeling med stor fokus på den teknologiske udvikling og personalepleje. Ove var helt bevidst om – længe før begreber som relationel koordinering og social kapital blev buzz-ord – at spændende arbejdsopgaver og samarbejder i tillidsfulde rammer skaber gode resultater. Han var også på andre områder fremsynet. Bl.a. stod det ham klart, at forskning er en grundbestanddel af klinisk biokemi. Han havde en central betydning for opbygningen af Enheden for Tromboseforskning ved afdelingen.

Ove var, da han ankom til Esbjerg i 1975, nok ikke overbevist om, at han skulle lægge sin livsgerning i det vestjyske, selvom han havde aner i Ribe. Han var københavner, men han blev hurtigt en betydningsfuld del af overlægekollegiet på Esbjerg Centralsygehus og var i flere perioder formand for Overlægerådet/Amtsoverlægerådet, der tidligere var tæt på det politiske niveau.

Desuden gennemførte han sammen med sin hustru Hanne Korsgaard, der døde i 2001, en gennemgribende restaurering af den forfaldne kapellanbolig i Ribe.

Kort før sin 70-årsfødselsdag udviklede Ove en alvorlig haemorrhagia cerebri. Han blev halvsidigt lammet og fik talebesvær, men han kæmpede sig med sin sædvanlige optimisme og vedholdenhed tilbage til et acceptabelt funktionsniveau. Dette skete med hjælp og stor støtte fra hans samlever Eva Nathan.

At besøge Ove i private omgivelser i kapellanboligen i Præstegade i Ribe var en stor fornøjelse med kulinariske oplevelser, årgangsvine og højt humør. Han fremviste med en vis stolthed sin samling af moderne kunst. Ove vedligeholdt til det sidste tætte sociale relationer til sit elskede personale gennem afdelingens seniorklub, som han var medstifter af.

Ove Korsgaard efterlader sig ud over Eva Nathan to voksne sønner.

Æret være Ove Korsgaards minde.

Kolleganyt