Content area

Bjarne Kuno Møller

Klinisk lektor Bjarne Kuno Møller fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 25 millioner kroner til at indlede forskning i mesenkymale stamceller.

Bevillingen er fra Innovationsfondens Grand Solutions program og skal gå til stamcelleproduktion, udstyr, bemanding og en række nødvendige godkendelser.

Stamcelleproduktionen skal foregå i Center for Gen- og Celleterapi i Forum ved Aarhus Universitetshospital.

Kilde: Health Kommunikation, Aarhus Universitet

Foto: Niels Åge Skovbo

Dato: