Content area

Malene Fischer

 Dr.med. Malene Fischer er udnævnt som klinisk professor på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Rigshospitalet.

Malene Fischer har gennem sin karriere arbejdet med anvendelse af PET-CT og bidraget til, at det nu anvendes i vid udstrækning til diagnostik, stadieinddeling og evaluering af patienter med forskellige kræftformer. Hun skal i sit professorat videreudvikle anvendelsen af metoden med brug af  PET-CT.

Malene Fischer har arbejdet i England ved Kings College London i flere år og er nu vendt tilbage tilbage til Danmark. 

Kilde: rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder

Foto: Nille Gry Klinge, Rigshospitalet

Dato: