Content area

Merete Osler

Professor og overlæge Merete Osler modtager Marie og August Krogh Prisen 2022. Hun modtager prisen for sit mangeårige arbejde inden for dansk epidemiologisk forskning og for sin vision om at få Danmark gjort til foregangsland inden for epidemiologisk forskning.

Særligt har ulighed i sundhed og en forståelse af de bagvedliggende årsager til denne ulighed været central i hendes forskningsindsats. 

Kilde: selskaberne.dk/artikler/nyhed/merete-osler-haedres-med-marie-august-krogh-prisen

Foto: Privat

Dato: