Content area

Bent Aage Kawa

25.3.1945-14.10.2022
Forfatter(e)

Anne Marie R. Christensen

Uwe Klahn

Bernadette Buhl-Nielsen

Anne Winning Jepsen

Christine Anhøj

Gabriele Leth

Julie Klahn

Mette Engbæk

Nogle læger går på tidligt på pension og dyrker deres interesser. For andre er faget deres interesse, og de fortsætter, indtil de ikke kan mere. For Bent Kawa blev arbejdet med unge og personlighedsforstyrrelser den store interesse. Bent var uddannet læge fra 1977, uddannede sig som psykiater og fik arbejde på landets første ungdomspsykiatriske afdeling på Bispebjerg hos professor Tove Aarkrog. Her startede de to et sandt pionerarbejde om unges udvikling – eller fejludvikling. For hvorledes bliver vi egentlig til de personligheder, vi er? Det kræver rette omgivelser og mulighed for at spejle os i gode omsorgspersoner. De psykologiske teorier omkring objektrelationer, selvets udvikling, emotionelt ustabile og narcissistiske personlighedsforstyrrelser udvikledes i disse år, og Bent var især inspireret af James F. Masterson, Ralph Klein og Otto og Pauline Kernberg. Han blev senere formand for Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser.

I 1987 blev Bent Kawa leder på den nye ungdomspsykiatriske afdeling Q61 i Glostrup. Et intensivt miljøterapeutisk afsnit for unge i alderen 15-24 år. Med længere indlæggelser og lidt friere rammer for ungdomsliv end i den miljøterapi, vi ser i dag. Bent var dybt involveret i arbejdet med ungdomspsykiatriens placering mellem børn og voksne og kæmpede for anerkendelse af de unges særlige behov. Fra 2008 til 2012 var Bent Kawa afsnitsledende overlæge i Elmehus Roskilde. Han fortsatte i Region Sjællands nye fusionerede ungdomspsykiatriske afsnit U1.

Bent Kawa var en højt respekteret og elsket kollega og leder, der på en helt unik måde formåede at uddanne og supervisere såvel læger som andre faggrupper i det ungdomspsykiatriske speciale. Han besad en fantastisk ro, selv når bølgerne gik højt med svært syge unge mennesker, og han lærte os at »smede mens jernet er koldt«. Bent var grundlæggende et meget privat menneske, men samtidig en meget varm person, der havde en ofte lidt underspillet humor suppleret med et skævt smil og et glimt i øjet.

I 2018 trak Bent Kawa sig lidt tilbage og blev en del af Psykoterapeutisk klinik i Region Sjællands børne- og ungdomspsykiatri. Her fortsatte han arbejdet med at supervisere yngre læger og var med til at etablere en psykodynamisk specialistuddannelse for læger og psykologer. I 2020 gik Bent på pension, men fortsatte med at være tilknyttet U1 som supervisor indtil sin pludselige død.

Æret være Bent Aage Kawas minde.