Skip to main content
Mindeord

Per-Henrik Kaad (Claus)

Medarbejdere i Børneafdelingen Hjørring frem til 2012,

Helle Bjerregaard, Birgitte Nielsen, Dorthe Langeland, Heidi Jensen, Pia Christensen, Bente Vestergaard, Merethe Bering, Heidi Brøcher, Hanne Kodahl, Irene Høngaard, Bente Larsen, Susanne Larsen, Gitte Grauslund, Gitte Bang, Louise Kragelund, Karin Jensen, Anni Andersen, Tina Nikolaisen, Gitte Andersen, Gitte Nørmølle, Dorit Noe, Lina Kobber Nielsen, Helene Wennerwald, Birte Storm, Elke Longin, Kirsten Vorre, Margrethe Muff

2.9.1945-14.5.2022

Tidligere adm. overlæge Børneafdelingen Sygehus Vendsyssel, Hjørring.

»Jeg glæder mig hver dag jeg kører fra Ålborg til Hjørring«, »Kaad er den bedste chef, jeg har haft«, »Kaad har altid været mig en stor støtte«, »Han var ægte pædiater og ville absolut kun børnene det allerbedste«, »Kaad behandlede alle faggrupper ens«, »Han udstrålede ro og tog sig altid tid til at svare”, »Jeg vil altid huske ham for den ordentlige, pæne og dygtige mand han var«, »Jeg læste, spurgte, læste lidt mere og spurgte igen, og han var ALTID klar til at lære fra sig«, »Kaad viste, at han stolede på mit arbejde – både ved at rose mig, ved at anerkende det jeg lavede og ved at give mig ansvar« – citater fra personalet Børneafdelingen, Hjørring.

Hvad Kaad ikke vidste om pædiatri, om børn, om børns udvikling, om almindelige og ualmindelige sygdomme hos børn, om pædiatri i Region Nordjylland og Danmark, om pædiatriens udvikling og fortsatte udvikling, om sammenhænge til andre specialer, om samarbejdet med primærsektoren, om samarbejde med andre pædiatriske afdelinger – det var ikke værd at vide.

Kaad havde en stor arbejdskapacitet og arbejdede med forståelse og omsorg for at sikre udredning og behandling af høj kvalitet. Kaads interesseområder var allergologi, endokrinologi og perinatologi; men han var altid ajourført i pædiatriens felter – fra tunge psykosociale problematikker til akut syge børn.

Kaad havde konstant fokus på at sikre og udvikle kompetencer og kvalifikationer i afdelingen. Det var for ham en selvfølge at arbejde tværfagligt og inddrage de rette kompetencer. Han havde respekt for og tillid til kolleger og samarbejdspartnere. Han udviste altid stor faglig og menneskelig indsigt, overblik, ro og indre styrke. Respekt og loyalitet var gennemgående værdier. Med naturlighed etablerede han gode samarbejdsrelationer internt i afdelingen, på hospitalet, tværsektorielt og nationalt.

I hans nærhed mærkede man medleven og omsorg. Han var hjælpsom, velafbalanceret og havde en dejlig humor.

Da Kaad i 2012 forlod børneafdelingen i Hjørring for at gå på pension, kunne vi slet ikke forestille os afdelingen uden Kaad.

Men det er uden sammenligning med, hvor svært det må være for Kaads søn, svigerdatter og børnebørn nu at skulle leve livet uden Kaad! Kaads familie var altafgørende for ham, de var hans faste fundament – også i hans arbejdsliv. Vi sender varme tanker til dem.

Tak fordi Kaad har været i vores liv.

Kolleganyt