Content area

Ib Jørgen Olsen

29.6.1946-24.4.2019

Forfatter(e)

Pernille Leicht, Anders Klahn, Dorte Engelund

Vores kære ven og kollega Ib Olsen er død efter en opslidende kræftsygdom. Han nåede kun at være pensioneret i et år, før han fik diagnosen.

Han har haft et rigt lægeliv, men også uden for den scene var han meget aktiv. Han har altid elsket at rejse og har gjort en dyd ud af at planlægge det ned til mindste detalje. Det har hans rejsekammerater gennem tiderne haft stor glæde af.

Han har siden de unge år danset, været konkurrencedanser og senere undervist i dans. Han har også trofast spillet badminton en gang om ugen indtil få måneder før sin død.

Ib var en alsidigt uddannet ortopædkirurg, da han blev ansat som overlæge i Hillerød. Han kom til at opdyrke håndkirurgien i det daværende Frederiksborg Amt.

Han var en elegant operatør, vedholdende og kvalitetsbevidst. Det gav taknemmelige patienter og et godt ry hos oplandets praktiserende læger, som hurtigt fandt ud af, at deres håndkirurgiske patienter skulle vurderes af Ib.

Hans indsats medførte respekt for håndkirurgi og et øget behov for håndkirurgisk skolede læger. Gradvist blev vi flere, og da den var størst mønstrede Hillerøds håndkirurgiske klinik syv læger.

Han påtog sig altid at undervise – hyppigt blot når lejlighed bød sig. Utallige gange har han rejst sig til røntgenkonferencen og forklaret forsamlingen om en given problemstilling for at sikre den faglige viden i hele lægegruppen.

Han havde mange gode læresætninger ved operationer med yngre kolleger for eksempel: "Du skal sy patienten pænt, det er din signatur".

Ib havde en helt særlig form for humor, ofte lidt vovet, men aldrig grov. Et pling på en operationsstue, fordi et instrument var faldet på gulvet, kunne medføre et: »Var der én, som tabte sin spiral?«

Ib var optaget af, at alle, som patienterne mødte, skulle være veluddannede.

Med respekt for sygeplejerskerne underviste han dem, og som et af de allerførste steder i landet gennemførte han systemet med behandlersygeplejersker i skadestuerne.

Denne del har han plejet lige siden. Han var en fænomenal underviser, der gennem de sidste ti år var underviser for behandlersygeplejersker i hele Region Hovedstaden.

Gennem en menneskealder har Ib præget kulturen positivt på afdelingen i Hillerød med faglighed, humor og venlighed. Han var en naturlig rollemodel for unge kolleger, et helt igennem ordentligt menneske.

Æret være hans minde.